Business

พัฒนา ‘สนามบินขอนแก่น’ คืบหน้า 28% ‘ถาวร’ สั่งยกระดับเป็น ‘Smart Airport’

โครงการพัฒนา “สนามบินขอนแก่น” คืบหน้า 28% “ถาวร” สั่งเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับเป็น “Smart Airport” ด้านแขวงทางหลวงเตรียมแผนแก้ปัญหารถติดบริเวณทางเข้า-ออก

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร (Terminal) หลังใหม่ในท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันนี้ (9 ต.ค.) ว่า ท่าอากาศยานขอนแก่นได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเทอร์มินอลหลังใหม่และปรับปรุงเทอร์มินอลเดิม เป็นขนาด 44,500 ตารางเมตร เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี รวมถึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิมให้สามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,002 คัน

ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันมีความคืบหน้า 28.83% และในปี 2564 จะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน เพื่อให้รองรับอากาศยานขนาด B737 ได้ 11 ลำในเวลาเดียวกัน

ในโอกาสนี้ นายถาวรได้มอบนโยบายให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานขอนแก่น เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนงาน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่าอากาศยานเป็น Smart Airport เชื่อมโลก เชื่อมเมืองไทย เชื่อมเมืองรอง พร้อมทั้งจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณผู้ใช้บริการ ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงการได้รับรางวัลต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้นำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกท่าอากาศยานขอนแก่น โดยตัดเปิดเกาะกลาง ก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและผิวทางใหม่เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 พร้อมติดตั้งไปสัญญาณจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนจากแยก ร.8 และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน

สำหรับปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีสายการบินให้บริการจำนวน 40 เที่ยวบินต่อวัน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย, ไทยสมายล์, ไทยไลอ้อนแอร์, นกแอร์ และนิวเจนแอร์เวย์ส มีปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,921,425 คน นอกจากนี้ท่าอากาศยานฯ มีความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นและภาคเอกชน จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการเส้นทางท่าอากาศยานฯ – สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ด้วยอัตราค่าโดยสาร 15 บาท

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE