Politics

เปิดขุมทรัพย์ 6 รัฐมนตรี ‘พิพัฒน์’ รวยสุดทะลุ 5 พันล้านบาท!

“ป.ป.ช.” เปิดบัญชีทรัพย์สิน 6 รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ เผย “รมว.ท่องเที่ยวฯ” รวยสุดทะลุ 5 พันล้านบาท ขณะที่ “สนธิรัตน์” ทรัพย์สินเฉียด 150 ล้านบาทไร้หนี้สิน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย รัฐมนตรีกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 5,436,758,409.02 บาท ขณะที่มีหนี้สิน 225,983,525.91 บาท โดยแจ้งว่ามีรายได้ 56,901,600.00 บาท รายจ่าย 40,242,000.00 บาท

2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 1,400,015,154.26 บาท หนี้สิน 63,624,361.77 บาท รายได้ 6,063,136 บาท รายจ่าย 16,271,772 บาท

3. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149,131,970.98 บาท ไม่มีหนี้สิน รายได้ 2,288,880.00 บาท รายจ่าย 66,000,000 บาท

4. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 121,141,055.03 บาท หนี้สิน 38,593.49 บาท รายได้ 3,388,404.00 บาท รายจ่าย 1,808,000 บาท

5. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 97,204,912.97 บาท หนี้สิน 10,000,000 บาท รายได้ 782,610.40 บาท ไม่มีรายจ่าย

6. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 81,489,725.50 บาท หนี้สิน 849,359.28 บาท รายได้ 1,120,330.33 บาท รายจ่าย 648,042.00 บาท

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team