Digital Economy

เปิดพันธกิจ ‘กสทช.’ ก้าวสู่ปีที่ 9 เร่งประมูล ‘5G’ ให้ใช้งานได้เร็วขึ้น

ครบรอบ 8 ปี กสทช. เผยพันธกิจนับจากนี้ เร่งจัดสรร บริหารคลื่นความถี่ กิจการดาวเทียม เร่งประมูล 5G ให้เร็วขึ้น 2 เดือน หวังใช้งานได้ภายในกันยายน – ตุลาคม 2563 รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นี้ เป็นวันครบรอบ8 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งนับจากนี้ จะเดินหน้าภารกิจในการจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียม สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการที่มีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรม

นอกจากนี้ยังเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งผลักดันให้เกิด 5G เพื่อรองรับการพัฒนาการสื่อสารในระบบดิจิทัล รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย กสทช. จะเร่งให้เกิดการประมูลให้เร็วขึ้นกว่ากรอบเวลาเดิม 2 เดือน ให้เริ่มใช้งานได้ กันยายน – ตุลาคม 2563

สำหรับตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา กสทช. ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย บริหารคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHZ หรือ การประมูล 3G ซึ่งถือเป็นการประมูลคลื่นความถี่ครั้งแรกของประเทศไทยในปี 2555 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของการประกอบกิจการโทรคมนาคมจากระบบสัญญาสัมปทานเป็นระบบใบอนุญาต และมีการจัดประมูลคลื่นความถี่เรื่อยมาจนล่าสุดในปี 2562 ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz สร้างรายได้เข้ารัฐรวมทั้งสิ้น 390,193 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบ 5G พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำให้มีการทดลองเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย รวมทั้งเตรียมขยายความร่วมมือทดลองทดสอบ 5G กับภาคอุตสาหกรรมที่จะเป็นผู้ใช้งานสำคัญจากเทคโนโลยี 5G ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านระบบสัญญานโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลอีกด้วย

ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายขึ้น เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และดูแลรายการที่มีปัญหาเรื่องความเหมาะสมของรายการ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ รับเรื่องร้องเรียนเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งศูนย์ปราบการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์

ด้านกิจการโทรคมนาคมมีการดูแลตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นธรรม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีที่เกิดปัญหา อาทิ โทรศัพท์ระเบิด บิลช็อก เป็นต้น

ขณะที่แผนการดำเนินงานในอนาคต กสทช. จะสานต่อภารกิจเพื่อให้บรรลุผลของการจัดตั้งองค์กรอิสระ นั่นคือการปฏิบัติตามเจตจำนงของกฎหมายในการจัดตั้งองค์กร จัดสรรคลื่นความถี่ กับกำดูแลกิจการดาวเทียม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ ประเทศชาติ ประชาชน ทั้งในส่วนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT