ดูหนังออนไลน์
General

ลดแออัด!!’สาธิต’เร่งเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน รับนักท่องเที่ยวรมช.สธ. เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ลดแออัด  ดูแลประชาชน แรงงานต่างถิ่นและนักท่องเที่ยว 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลฉลอง และโรงพยาบาลป่าตอง ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาปีละกว่า 15 ล้านคน มีประชากร แรงงานแฝงเข้ามาทำงานอีกกว่า 2 แสนคน และมีประชาชนในพื้นที่อีก 4 แสนกว่าคน

ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมพบว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นศูนย์ความเป็นเลิศหลายสาขา บางสาขามีแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ ศูนย์ผ่าตัดโรคอ้วน การรักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง ศูนย์ดูแลบาดแผล งานเวชศาสตร์ใต้น้ำดูแลผู้ป่วยโรคน้ำหนีบ ผ่าตัดไทรอยด์และปะแก้วหูแบบไร้แผล เป็นต้น ส่งผลให้มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,500 คนต่อวัน อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน 90-100%

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชน ผู้ที่เข้ามาทำงาน แรงงาน และนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ในการเข้ารับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ รวมทั้งให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อ รักษาโรคซับซ้อนชั้นสูง กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 21 แห่ง ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วๆไป ไม่ซับซ้อน หากเกินศักยภาพก็มีการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ

ดร.สาธิต กล่าวว่า การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนจะจัดให้มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาประจำที่โรงพยาบาลถลาง โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยและรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนโรงพยาบาลป่าตองจะยกระดับศักยภาพ ให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเติมผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม ดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ครอบคลุมทุกสาขา

สำหรับโรงพยาบาลฉลองได้เตรียมยกระดับเป็นขนาด 30 เตียง ให้เป็นด่านหน้าด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุจราจร กีฬาทางน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่รวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและพิการ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight