Economics

‘กรุงไทย’ จัดให้! เปิดให้ยืนยันตัวตน ‘ชิมช้อปใช้’ 170 สาขาทั่วประเทศ

“ธนาคารกรุงไทย” เปิดให้บริการยืนยันตัวตนกับผู้ได้รับสิทธิ์ “ชิมช้อปใช้” ที่สาขาเป็นกรณีพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์นี้

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช้อปใช้ ธนาคารจะให้สาขากว่า 170 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 ตุลาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นอกเหนือจากสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการตามปกติอยู่แล้ว ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสาขาได้ที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK