ดูหนังออนไลน์
Politics

กองทุนยุติธรรมไม่จ่าย!! ‘ตั๊น’ อดเงินช่วยประกันตัว

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือ ตั๊น ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือหลักทรัพย์ในการประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมว่า กองทุนยุติธรรมได้ส่งจดหมายแจ้งให้น.ส.จิตภัสร์ ส่งสเตทเมนท์ รายการเสียภาษีย้อนหลัง เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมไปเป็นหลักทรัพย์การประกันตัว โดยส่งจดหมายแบบลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยตามที่แจ้งในทะเบียนบ้านของน.ส.จิตภัสร์ แต่ไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกนำกลับไปพักที่ไปรษณีย์

ทั้งนี้ ไปรษณีย์มีหนังสือแจ้งให้น.ส.จิตภัสร์ไปรับจดหมายที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนดก็ยังไม่มีผู้มาติดต่อรับจดหมาย เป็นเหตุให้จดหมายถูกตีกลับมายังกองทุนยุติธรรม เจ้าหน้าที่จึงได้ประมวลเรื่องราวเสนอให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมพิจารณา โดยมีมติให้ยุติการช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม หาก น.ส.จิตภัสร์ ต้องการยืนยันสิทธิ์ที่จะขอรับความช่วยเหลือหลักทรัพย์ประกันตัวจากกองทุนยุติธรรมก็สามารถยื่นคำร้องได้ใหม่ โดยไม่มีกำหนดเวลา

นายธวัชชัย กล่าวว่า การขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราว ต้องแยกออกจากเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการและศาล ไม่สามารถนำไปอ้างเป็นเหตุเลื่อนนัดฟังคำสั่งทางคดี กองทุนยุติธรรมมีบทบาทเพียงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเอง ดังนั้น จึงไม่สามารถอ้างกองทุนยุติธรรมไปเป็นเงื่อนไขในทางคดี

 

ภาพจากเฟซบุ๊ค ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight