Videos

‘อนุทิน’ โชว์สเต็ปแดนซ์ เต้นเพื่อสุขภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขณะเดินทางไปเปิดโครงการรับยาใกล้บ้าน ตามนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team