Business

ตกผลึกวิธีลดค่าโดยสาร ‘รถไฟฟ้า MRT’ ออกโปรตั๋วเที่ยว – ‘สีม่วง’ 20 บาทตลอดสาย

“รฟม.” เตรียมชงบอร์ดใหม่เคาะ 2 มาตรการลดค่าครองชีพ “ออกโปรตั๋วเที่ยว-สีม่วง 20 บาทตลอดสาย” เชื่อไม่กระทบรายได้ ดึงผู้โดยสารใช้สายสีม่วงเพิ่ม 1 หมื่นคนต่อวัน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้สรุปมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-หลักสอง และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง โดยตั๋วประเภทนี้จะคิดอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวถูกลง จากปกติการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายจะเก็บค่าโดยสารสูงสุดในอัตรา 70 บาทต่อเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 52 บาทต่อเที่ยว
  • ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 50 บาทต่อเที่ยว
  • ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 48 บาทต่อเที่ยว
  • ตั๋วโดยสารร่วมจำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท คิดเป็นอัตราค่าโดยสาร 47 บาทต่อเที่ยว

มาตรการที่ 2 ลดอัตราค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ระหว่าง 9.00-15.30 น. และช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งปัจจุบันเก็บอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 14-42 บาทต่อเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เดินทางเข้า-ออกระบบในสถานีแรก ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เก็บค่าโดยสาร 14 บาทเท่าเดิม
  • สถานีที่ 2 เก็บค่าโดยสาร 17 บาทเท่าเดิม
  • สถานีที่ 3 เป็นต้นไป เก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย
ขอบคุณภาพจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายภคพงศ์กล่าวต่อว่า เมื่อรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ชุดใหม่แล้ว ฝ่ายบริหารก็จะเสนอทั้ง 2 มาตรการดังกล่าวให้บอร์ดพิจารณา ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าจะทดลองใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อรอดูผลตอบรับของผู้โดยสารก่อน

ขณะเดียวกันมองว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อรายได้ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงมากนัก โดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่มีผู้โดยสารไม่มากนัก ขณะเดียวกันถึง รฟม. จะไม่มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ก็ต้องจ่ายเงินจ้างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงในวงเงิน 2,100 ล้านบาทต่อปีและให้บริการด้วยความถี่ 10 นาทีต่อขบวนเช่นเดิม

“ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีผู้โดยสารใช้บริการ 7 หมื่นคนต่อวัน แบ่งเป็นช่วงพีคตอนเช้า 3 หมื่นคนและเย็น 3 หมื่นคน ที่เหลือ 1 หมื่นคนเป็นช่วงออฟพีค ซึ่งก็หวังว่ามาตรการลดภาระค่าครองชีพจะทำให้ผู้โดยสารช่วงออฟพีคเพิ่มขึ้นได้อีก 1 หมื่นคนต่อวัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการเดินทางของผู้โดยสารด้วย” นายภคพงศ์กล่าว

สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนั้น รฟม. ไม่มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นสัมปทานของ BEM ซึ่งเป็นเอกชน แต่ได้หารือกับ BEM แล้วว่า หาก รฟม. จะดำเนินการออกตั๋วโดยสารร่วม เพื่อลดราคาให้กับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ก็สามารถดำเนินการได้ เอกชนไม่ขัดข้อง

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE