ดูหนังออนไลน์
General

จับตา ‘โยกเก้าอี้’ กระทรวงดีอีเอส เล็งปรับตำแหน่งซี 10 เสนอครม.

“พุทธิพงษ์” เดินหน้าจัดทัพกระทรวงดีอีเอส ทั้งโยกตำแหน่งซี 10 ตั้งผู้ช่วยปลัด รวมถึงตำแหน่งที่วางจากเกษียณ เสนอเข้าครม.

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับซี 10 ขึ้นไป และเพื่อชดเชยตำแหน่งที่มีการเกษียณเว้นว่างไป รวมไปถึงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง และตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงดีอีเอส ที่กำลังจะเกษียณอื่นๆ โดยนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับการโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงดีอีเอสและรัฐบาล ในการขับเคลื่อนดิจิทัลผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า มีการวิ่งเต้นตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีข่าวการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงบางรายเพื่อไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ปัจจุบัน มีนายภูเวียง ประคำมินทร์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ขณะที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบันของกระทรวงดีอีเอส ประกอบด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดีอีเอส และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดีอีเอส

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT