ดูหนังออนไลน์
Wellness

ขอ ‘4 พันธสัญญา’ ดูแลสุขภาพตัวเอง ป้องกันโรคหัวใจ

“โรคหัวใจขาดเลือด” เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก นานาชาติรณรงค์ “วันหัวใจโลก ปี 2562” 29 กันยายนของทุกปี ชวนประชาชนทำ 4 พันธสัญญาจะดูแลสุขภาพตัวเอง ลดความเสี่ยงเกิดโรค

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2559 พบทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 57 ล้านคน และโรคหัวใจขาดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 9.2 ล้านคน สำหรับไทยในปี 2560 พบคนไทยมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดถึง 326,946 คน และเสียชีวิตจากโรคนี้ 20,746 คน หรือเฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 57 คน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั่วโลก รวมถึงไทยมีแนวโน้มผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดมากขึ้น มาจากปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • มีภาวะความดันโลหิตสูง
  • มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
  • ภาวะอ้วนลงพุง
  • สูบบุหรี่
  • เป็นโรคเบาหวาน
  • ไม่ออกกำลังกาย
  • ไม่กินผักและผลไม้
  • มีความเครียด

ในวันที่ 29 กันยายนของทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต

หากคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

สำหรับในปี 2562 สมาพันธ์หัวใจโลกกำหนดคำขวัญในการรณรงค์ Be A Heart Hero…Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ”  เพื่อให้ทุกคนสัญญากับตัวเอง 4 ข้อ ดังนี้

1. สัญญา…ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด โดยการปรุง และรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาล และน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ซึ่งล้วนมีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง

2. สัญญา…ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น โดยตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาที กับการออกกำลังกายในระดับเข้มข้น 5 ครั้งต่อสัปดาห์

3. สัญญา…ว่าจะโบกมือลาบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี ถ้าหยุดสูบบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

4. สัญญา…ว่าจะเป็นผู้รอบรู้ และเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ได้สนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามพันธสัญญาแห่งใจ ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ หมั่นประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง และตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB