COLUMNISTS

ช่วยเหลือ ‘ชาวสวนปาล์ม’ ไม่ได้จบแค่ ‘ประกันรายได้’

ดร.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล
26,013

ต้องเรียกว่าทำงานแข่งกับเวลาจริง ๆ สำหรับรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่รับหน้าเสื่อดูแลนโยบายประกันรายได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังส่งผลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วย

หลังเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลเพียงไม่กี่เดือน กระทรวงพาณิชย์ภายใต้ดูแลของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กำลังจะกดปุ่มจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคมนี้แล้ว

ข่าวดีนี้เกษตรกรต้องติดตามและเตรียมความพร้อมให้ดีในการศึกษาหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันรายได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ได้ แต่ปาล์มที่ปลูกต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างหากราคาไม่ถึง 4 บาทต่อกิโลกรัม ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% แต่จำกัดไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่

หากเทียบกับราคาโดยเฉลี่ยของเดือนกันยายนนี้อยู่ประมาณ 2.75 บาทต่อกิโลกรัม ก็จะได้เงินส่วนต่างที่ 1.25 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเทียบผลผลิตไร่ละ 2,906 กิโลกรัม ก็จะได้เงินชดเชยส่วนต่างประมาณ 3,632 บาทต่อไร่ โอนตรงเข้าบัญชีของเกษตรกรทันที ซึ่งในรอบแรกนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน 13,378 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนกว่า 300,000 รายไปถึงเดือนกันยายนปีหน้า

แต่การทำงานของรัฐบาลจะจบแค่ข่าวดีของเกษตรกรสวนปาล์มไม่ได้ เพราะนอกจากทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีการบ้านสำคัญที่รัฐบาลต้องผลักดันราคาปาล์มให้อยู่ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัมให้ได้ โดยที่รัฐบาลไม่ต้องไปจ่ายส่วนต่าง จึงจะถือเป็นความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบ เพราะถ้านับจากวันนี้จนถึงเดือนกันยายนปีหน้า ราคาปาล์มน้ำมันยังไม่ทะลุสูงเกิน 4 บาทต่อกิโลกรัม นั่นหมายความว่า รัฐบาลจะต้องแบกภาระการเงินการคลัง เสียเงินอีกกว่า 1.3 หมื่นล้าน เพื่อจ่ายส่วนต่างต่อไปเรื่อยๆ จากนี้ไปรัฐบาลจึงต้องเดินหน้า 5 มาตรการสำคัญเพื่อยกระดับราคาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนดังนี้

 • มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ
  เพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน ด้วยการส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไบโอดีเซล ทั้งน้ำมันดีเซลบี 10 น้ำมันดีเซลบี 20 ให้ใช้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม , การเอาไปใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่อย่างจริงจัง
 • มาตรการบริหารการนำเข้า
  ด้วยการร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมมือกับกรมศุลกากร กำหนดการบริหารจัดการนำเข้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันปาล์มในประเทศ เช่นการถ่ายลำผ่านแดน เฉพาะที่ท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าเรือคลองเตยเท่านั้น รวมถึงการจำกัดปริมาณการขอคืนภาษีกรณีนำเข้าน้ำมันปาล์ม และเพิ่มพิกัดควบคุมเมล็ดในปาล์มและกากปาล์มน้ำมัน เพื่อไม่ให้จำนวนสต๊อกเพิ่มขึ้น
 • มาตรการกำกับดูแลและการบริหารจัดการสต๊อกน้ำมันปาล์
  ด้วยการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบแบบเรียลไทม์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อตรวจสอบปริมาณสต๊อกและการซื้อขายน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำระบบเก็บข้อมูลทั้งหมด

 • โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรม และแข่งขันได้ทั้งระบบ
  ทั้งการกำหนดโครงสร้างราคาในมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นๆ การส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นๆ ของปาล์มน้ำมัน การกำหนดมาตรฐานการรับซื้อให้มีคุณภาพ จะได้ไม่เป็นเหตุให้เกิดการกดราคา จนไปถึงการจัดให้มีตลาดกลาง เพื่อเป็นแหล่งซื้อขายที่มีมาตรฐาน
 • มาตรการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม
  ซึ่งเป็นมาตรการที่ กระทรวงพาณิชย์จัดไว้เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว ระหว่างปี 2561-2580 ทั้งการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม และการพัฒนาคุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มให้สูงขึ้น

ทั้ง 5 มาตรการนี้ เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งของกระทรวงพาณิชย์และพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อแก้ปัญหา ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน หากรัฐบาลวางรากฐานไว้อย่างมั่นคง นอกจากจะส่งผลดีต่อเกษตรกร ให้มีอยู่มีกินตามความสามารถและผลผลิตของตัวเอง แล้ว ยังสามารถลดภาระการเงินการคลังให้กับรัฐบาลได้อีกด้วย การช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มจึงไม่ได้จบแค่ที่การประกันรายได้

Add Friend Follow