Politics

ชมสดที่นี่!! ฝ่ายค้านเปิดศึกอภิปราย ‘บิ๊กตู่’

ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยจะมีการพิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี”

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team