Politics

‘บิ๊กตู่’ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินช่วยน้ำท่วม

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกรัฐมนตรี” ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินช่วยน้ำท่วม ยันจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใส

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยเงินทุกบาททุกสตางค์จากการบริจาคนี้ จะนำไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทั่วถึง ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค

โดยการรับบริจาคเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดไว้เพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบภัยในช่วงเวลาต่างๆ และรัฐบาลทำหน้าที่ดูแลและเป็นตัวกลางนำเงินบริจาคนี้ส่งให้ประชาชนที่ประสบภัย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เงินบริจาคนี้ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่สำคัญรัฐบาลต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยกันมาอย่างต่อเนื่องด้วย

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK