Politics

‘เฉลิมชัย’ เตรียมนำทีมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมอุบลฯ 23 ก.ย.นี้

“รมว.เกษตรฯ” เตรียมนำทีมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 23 ก.ย.นี้ พร้อมสั่ง 21 จังหวัดเดินหน้าแผนงานเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกร

ภาพจากเฟซบุ๊ก เรารักชลประทาน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและทุกกรม เพื่อเตรียมจัดโครงการใหญ่ใน 21 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย คือ โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จะเป็นประธานเปิดโครงการที่ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยล่มน้ำชี-มูล สำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งจะทำกิจกรรมพร้อมกับจังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ นครพนม อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่หลังน้ำลดทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงแล้วจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าฟื้นฟูให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็ว เมื่อกรมชลประทานระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชุนและพื้นที่การเกษตรแล้ว ให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าปรับปรุงบำรุงดินและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมขัง การแจกเมล็ดพันธุ์พืชโดยกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร แจกพันธุ์สัตว์โดยกรมปศุสัตว์ ส่วนกรมประมงแจกพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกรและปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้เครื่องจักรกลทางการเกษตร บ้านเรือน และถนนเสียหาย จึงมอบหมายกรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตรไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ตลอดจนการรับฟังเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหารายได้เสริมหลังน้ำลด โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ห่วงใยและไม่ต้องการให้เกษตรกรที่ประสบภัยมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team