Business

‘โคค่า-โคล่าไทย’ สานวิชั่น ‘World Without Waste’ สร้างอีโคซิสเต็ม ‘รีไซเคิล’

หลังจากบริษัทแม่โคคา-โคล่า ประกาศวิสัยทัศน์ระดับโลก “World Without Waste” ที่มุ่งใช้และจัดการบรรจุภ้ณฑ์เครื่องดื่มอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อลดปัญหาขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมารีไซเคิลในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกสู่ตลาดให้ได้ทั้งหมด 100% ภายในปี 2573 ล่าสุดโคคา-โคล่า ประเทศไทยก็เริ่มเดินเครื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ด้วยการเปิดตัวโครงการ “โค้กขอคืน”

 

นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เปิดเผยว่า จากเป้าหมายจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมารีไซเคิลในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกสู่ตลาด ทำให้โคคา-โคล่า ต้องพัฒนาและทดสอบระบบจัดเก็บขึ้นมาใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพันธมิตรในอีโคซิสเต็มเข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

ล่าสุดได้จัดโครงการ โค้กขอคืน ขึ้น เพื่อทดลองสร้างระบบการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ชนิดไม่เก็บคืน ได้แก่ ขวดพลาสติก PET, กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดแก้วชนิดไม่คืนขวด และกล่องเครื่องดื่ม ส่วนขวดแก้วชนิดคืนขวดนั้น ปัจจุบันมีการเก็บคืนอยู่แล้วเกือบ 100%

นอกจากนี้ ยังดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยมีพันธมิตรเข้ามาร่วมโครงการภายใต้ชื่อ “โค้กขอคืน x เซ็นทรัล กรุ๊ป เจอร์นี ทู ซีโร่” ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล ที่เริ่มจากการนำขยะที่เกิดจากร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ในเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัล บางนา มาคัดแยกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยมีบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด หรือ GEPP เข้ามาช่วยออกแบบพื้นที่คัดแยกขยะ การจัดตารางเวลา ในการเข้ามารับซื้อวัสดุรีไซเคิลถึงที่ และมีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างร้านค้าที่มีวัสดุรีไซเคิล กับผู้รับซื้อ และบริษัทที่ดำเนินการรีไซเคิล

 

หลังจากนั้น วัสดุรีไซเคิลทั้งหมด จะถูกนำส่งและจำหน่ายแยกประเภทให้กับพันธมิตรผู้รับซื้อ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ผู้รับซื้อวัสดุประเภทแก้ว, บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด ผู้รับซื้อกระป๋องอลูมิเนียม, บริษัท เวสท์ทีเรียล จำกัด ผู้รับซื้อกระดาษและกล่องเครื่องดื่ม, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้รับซื้อพลาสติกประเภทฝาขวด และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้รับซื้อพลาสติกชนิดขวด PET

สำหรับกำไรจากการซื้อขายวัสดุรีไซเคิลครั้งนี้ ได้วางนโยบายให้ผู้รับซื้อต้องมีกำไรจากการซื้อขาย และแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งมาใช้สบทบเพื่อขยายโครงการต่อไปในอนาคต อันเป็นกัวใจของระบบที่ยั่งยืน

ด้านนายนันทิวัติ ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า เมื่อวางอีโคซิสเต็มในการลดขยะและลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อคือ การขยายความร่วมมือในทุกเซ็กเตอร์ในอีโคซิสเต็ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มรายอื่นๆ, ผู้จัดเก็บและคัดแยกขยะ, บริษัทรับซื้อวัสดุรีไซเคิลเพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามยอมรับว่า สำหรับขวด PET ในประเทศไทย ยังติดปัญหาในแง่ของกฏหมาย ที่ไม่สามารถนำขวดที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาใช้บรรจุเครื่องดื่มใหม่ได้ ซึ่งล่าสุด สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้ให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในการนำขวดเครื่องดื่มไปใช้ใหม่ เพื่อนำมาเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกอบการพิจารณาเพื่อแก้ไขกฏหมายให้สามารถนำขวด PET มารีไซเคิลและบรรจุเครื่องดื่มใหม่ได้ โดยผลการศึกษาจะสรุปในเดือนตุลาคมนี้

ในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัล  นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าร่วมโครงการ “โค้กขอคืน x เซ็นทรัล กรุ๊ป เจอร์นี ทู ซีโร่” ตามนโยบายของกลุ่มเซ็นทรัลที่ให้ความสำคัญกับการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการสร้างโลกสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ” โดยจะร่วมกับโค้กเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมศูนย์การค้าในเครือทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่อไป

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT