Digital Economy

ประยุกต์ใช้​ ‘จีไอเอส’​ ขับเคลื่อนไทยฝ่าคลื่น​ ‘ดิสรัปชั่น’​

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โลกจึงต้องการเครื่องมือหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด เข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ล่าสุด บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน โลเคชั่น อินเทลลิเจนซ์ (Location Intelligence) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร ในกลุ่มบริษัทซีดีจี  จัดงาน Thai GIS User Conference 2019 หรือ TUC2019 ที่ผ่านมา เพื่อนำเทคโนโลยี GIS มาช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศรอบด้านเพื่อฝ่าคลื่นดิจิทัล ดิสรัปชั่น

ธนพร ฐิติสวัสดิ์

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โลกจึงต้องการเครื่องมือหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด เข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยล่าสุดบริษัทได้จัดงาน Thai GIS User Conference 2019 หรือ TUC2019 เป็นการนำเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

สำหรับ จีโอสปาเชียล อินฟราสตรัคเจอร์ (Geospatial Infrastructure) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พื้นฐานการพัฒนาประเทศรอบด้านตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีในเรื่องของ สมาร์ท ซิตี้, อินดอร์ โพซิชั่นนิ่ง แอนด์ แมปปิ้ง เช่น การใช้โดรนเพื่อการทำแผนที่ภายในอาคาร แผนที่ภูมิประเทศ อุโมงค์ ถ้ำ หรือในช่องต่าง ๆ ซึ่งเริ่มมีให้เห็นในต่างประเทศ และการบูรณาการข้อมูลทางเศรษฐกิจ และข้อมูลทางสารสนเทศที่ล้วนจะเข้ามามีผลต่อทุกภาคอุตสาหกรรมต่อไปจากนี้

ปัจจุบัน เทรนด์การพัฒนาประเทศในภาพรวมจะโฟกัสไปที่ Geospatial Infrastructure หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีระบบ GIS หรือระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะนำเอาข้อมูลพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ตั้ง มาซ้อนลงบนแผนที่และภาพ ทำให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานแผนที่ งานภาพ งานภาคสนาม งานวิเคราะห์ ไปจนถึงงาน Data Scienceหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงการพัฒนามาเป็น Dashboard การแสดงผล

“ทั้งหมดนี้ต้องการระบบการตอบสนองที่รวดเร็วพร้อมใช้งาน สามารถนำเทคโนโลยี GISผนวกกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การคมนาคม การสื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลสำคัญเช่น ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ พื้นที่ป่า ภาพถ่ายดาวเทียม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น” นางสาวธนพรกล่าว

ทั้งนี้ อีเอสอาร์ไอได้พัฒนาโซลูชันของArcGIS เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ มีการเชื่อมโยงและแสดงผลแบบเรียลไทม์ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบไว้ด้วยกัน และสามารถตอบสนองผู้ใช้งานที่หลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานlocation หรือแผนที่ในแบบง่าย ๆ พร้อมใช้ เพื่อทำแผนที่ออนไลน์หรือการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (location analytics) สามารถใช้ ArcGIS ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานหลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น Survey 123 สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่สามารถระบุตำแหน่งพร้อมรูปภาพประกอบ, ArcGIS Desktop สำหรับนัก GIS มืออาชีพเป็นการปฏิวัติการทำงานให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ถูกออกแบบให้มีหน้าจอการทำงานที่สามารถแสดงในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ บนหน้าจอเดียวกัน, Geo-enable System ที่โซลูชันพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบในตัวเอง เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อระหว่างผู้ใช้งานในหน่วยงานและประชาชน แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งที่ทำงานร่วมกับข้อมูลประชากร วิถีการใช้ชีวิตเพื่อใช้วางแผนธุรกิจการตั้งร้านค้าหรือสาขา แอปพลิเคชันในการออกแบบวางผังเมือง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นในทุกระดับทั้งในระดับเมือง ภูมิภาค และประเทศ เป็นต้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT