Politics

‘นายกฯ’ กำชับ ‘เงินบริจาค-สิ่งของ’ ช่วยน้ำท่วมต้องโปร่งใส!

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกรัฐมนตรี” กำชับเงินบริจาค – สิ่งของช่วยน้ำท่วม ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  ต้องถึงมือผู้ประสบภัย ถูกต้องทั่วถึง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก โดยย้ำว่าการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยมีลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเร่งด่วนเมื่อเกิดภัย เช่น การอพยพ การตั้งศูนย์พักพิง การลำเลียงอาหารและน้ำ การรักษาพยาบาล เป็นต้น

เพื่อให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย จากนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะเร่งสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายให้ทุกอย่างกลับสู่ปกติ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกายและใจของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุดด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการ เช่น ค่าช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหาย ค่าชดเชยพื้นที่เกษตร ประมง ปศุสัตว์เสียหาย เป็นต้น หากมีผู้เสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละ 50,000 บาท

ส่วนกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 200,000 บาทต่อหลัง เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจะช่วยเหลือตามความเป็นจริงตั้งแต่ 15,000 – 70,000 บาท รวมทั้งยังมีการช่วยเหลือจากสถาบันเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นไปตามหลักปฏิบัติ จึงขอให้พี่น้องผู้ประสบภัยมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้ง

“การบริหารจัดการเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคนั้น จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  ทุกจังหวัดจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ เพื่อให้เงินบริจาคและการจัดส่งสิ่งของถึงมือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องทั่วถึง โดยนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยทำงานรอบคอบรัดกุม  ต้องไม่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเด็ดขาด”

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team