Branding

เปิดแผนรุกคืบ เซเว่น ‘โกกรีน’ ทุกเกาะต้อง ‘ปลอดพลาสติก’

เซเว่นอีเลฟเว่นเดินหน้า “โกกรีน” ต่อเนื่อง มั่นใจทุกเกาะในประเทศไทยที่มีเซเว่นเปิดให้บริการ ต้องปลอดถุงพลาสติก พร้อมเร่งขยายไปยังสาขาในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล วาดเป้าสิ้นปี 2562 ลดถุงพลาสติก 1,000 ล้านใบ

บัญญัติ คำนูณวัฒน์

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศวันที่ 7 เดือน 11 หรือ 7 พฤศจิกายน 2561 เปิดโครงการ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “7 Go Green” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยขยายผลให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นปลอดการใช้ถุงพลาสติก 100% เริ่มจากพื้นที่ปิด เช่น เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล

การเลือกสาขาที่เป็นพื้นที่ปิดดังกล่าว เนื่องจากทำได้ง่ายกว่าการเริ่มทั่วประเทศ เนื่องจากคนในพื้นที่จะมีความหวงแหน และอยากให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น โดยล่าสุดสามารถทำได้ 100% จากการไม่ใส่ถุงพลาสติกในกับลูกค้าที่เกาะหลีเป๊ะ และเดินหน้าขยายพื้นที่ไปยังเกาะต่างๆ เช่น เกาะเสม็ด เกาะลันตา เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ เกาะพีพี รวมถึงเกาะเต่าและเกาะเสม็ด โดยตั้งเป้าจะทำให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกแห่งในทุกเกาะปลอดถุงพลาสติกได้ 100%

นอกจากนี้ บริษัทยังได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุด เช่น การเลิกใช้พลาสติกหุ้มหลอด การทดลองใช้แก้วกาแฟที่ผลิตจากกระดาษ รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาหลอดกาแฟที่ผลิตจากกระดาษอีกด้วย โดยวางเป้าหมายสิ้นปีนี้ จะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านใบ

“ช่วงแรกที่เรางดแจกถุงพลาสติกเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ลูกค้าไม่เข้าใจ เพิ่งมาระยะ 1-2 ปีนี้ที่ลูกค้าเริ่มเข้าใจและร่วมตระหนักถึงการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ต้องทำให้ลูกค้ารับฟัง เข้าใจ ยอมรับ และเกิดการปฏิบัติจึงจะเห็นผล”นายบัญญัติกล่าว

ขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในรูปร้านสีเขียว หรือกรีนสโตร์เพิ่มมากขึ้น โดยวางเป้าหมายร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่เป็นสแตนด์ อโลน จะเป็นคอนเซ็ปต์ กรีนสโตร์ทั้งหมดด้วยการเปลี่ยนหลังคาเป็นโซลาร์ รูฟ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรีนสโตร์ ที่จะเป็นร้านสีเขียว ทั้งในแง่ของร้านค้าและสินค้า

สำหรับโครงการเซเว่น โกกรีน ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกบนเกาะ จะเป็นการรณรงค์ 4 รูปแบบภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะ ประกอบด้วย 1.งดให้ถุงขนาดเล็กกับลูกค้าทุกคนยกเว้นที่เป็นสินค้าประเภทของร้อน 2. ยกเลิกแคปซีล(การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม) 3. ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอดและเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษแทนพลาสติก รวมไปถึงการติดตั้งกล่องกดหลอดเพื่อลดปริมาณการใช้หลอด และ 4. การติดตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา

ขณะที่ในมหาวิทยาลัย เป็นการดำเนินการในแคมเปญ คิดถุ๊ง คิดถุง โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็นแห่งแรกในการจัดทำโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก และสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 80% จากนั้นก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นฯ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ถึง 90% และในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผลสู่การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม

พร้อมกันนี้ ยังมีโครงการ “ปฏิเสธถุง…ได้บุญ” รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นฯ ที่อยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นฯ และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก ทางร้านเซเว่นฯ จะสะสมยอดค่าใช้จ่ายไว้ 0.20 บาท และนำมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดี และได้ขยายโครงการไปยังร้านเซเว่นฯ ในศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เป็นต้น

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT