PR News

สกพอ. มอบ ‘ต้นกล้าเพื่ออนาคต’ ร่วมมือชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เดินหน้ากิจกรรมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมคู่ไปกับชุมชน โดยได้มอบรางวัล “ต้นกล้าเพื่ออนาคต” แก่เยาวชนนักเรียนจาก 15 โรงเรียน ที่ได้มาเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมของทางสำนักงาน

เบื้องต้นสกพอ. ได้นำกล้าไม้ไปแจกให้แก่นักเรียนทั้ง 15 โรงเรียน โดยได้มอบแก่ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 100 ต้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team