ดูหนังออนไลน์
Economics

เคาะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มไม่เกินต.ค.นี้

คณะทำงานฯเร่งเคาะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มให้กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ทันภายใน 1 ตุลาคม 2562 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน เฉพาะกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ก๊าซหุงต้มกลุ่มนี้ ได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือจากโครงการเดิมของกระทรวงที่มีอยู่ และเป็นการช่วยเหลือได้ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านพลังงาน ผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในฐานข้อมูลระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ใช้ 1 ครั้งต่อ 3 เดือน) เริ่มใช้ส่วนลดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

ส่วนภาคครัวเรือนที่เป็นกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ซึ่งยังไม่ได้เข้าระบบบัตรสวัสดิการฯ แต่ยังคงได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม ภาคครัวเรือน ที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลืออยู่

โดยเกณฑ์ช่วยเหลือร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ให้สูงสุดไม่เกิน 75 กก.ต่อเดือน ปตท.ช่วยเหลืออัตรา 2.50 บาทต่อกก. ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติให้กรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือจาก ปตท.ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารออกไปอีก 2 เดือน สิ้นสุดกันยายน 2562

และขอขยายกรอบวงเงินสำหรับมาตรการนี้อีก 60 ล้านบาท โดยให้ ปตท. รับภาระในการตรึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อน เพื่อให้กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

นายกุลิศ กล่าวว่า ส่วนลดความช่วยเหลือค่าก๊าซของกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารจะเป็นเท่าใดนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนคณะทำงานพิจารณาถึงอัตราที่เหมะสม ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงการคลัง กรมการค้าภายใน

โดยจะเร่งพิจารณา เพื่อสรุปนำเสนอนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหารือกระทรวงการคลัง เพื่อเตรียมอนุมัตินำมาใช้ในทางปฏิบัติให้ได้ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB