Politics

‘บิ๊กตู่’ สั่งเข้ม! หาต้นตอข่าวปลอมบิดเบือนการทำงานของรัฐบาล

“นายกรัฐมนตรี” สั่งตรวจสอบที่มาข่าวปลอมบิดเบือนการทำงานของรัฐบาลทางโซเชียลมีเดีย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องของการปล่อยข่าวที่ไม่มีข้อเท็จจริงหรือข่าวปลอม โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย โดยหาต้นตอข่าวมาจากใคร ที่ไหนและอย่างไร ซึ่งขณะนี้เริ่มจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่เป็นคนแรก ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้น

“ขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องของการแชร์หรือส่งต่อข้อมูลทางโซเชียล เช่น ข่าวที่รัฐบาลจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วรัฐบาลต้องคำนึงถึงขีดความสามารถด้านงบประมาณในการดูแลประชาชน คงไม่สามารถทำได้มากมายตามข่าวที่ถูกปล่อยออกมา รัฐบาลต้องให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม” นายกรัฐมนตรี กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team