Politics

‘ไพบูลย์’ สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ยื่นสมัครสมาชิก “พรรคพลังประชารัฐ” แล้ว แจงเป็น “ส.ส.บัญชีรายชื่อ” ในนามพรรคอย่างเต็มตัว

ภาพจากเฟซบุ๊ก ไพบูลย์ นิติตะวัน

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายองอาจ ฤทธิพลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งเปลี่ยนพรรคสังกัด ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศเรื่องพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดังนั้นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 91 วรรค 4 ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) จึงได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารประกอบ เป็นสำเนาประกาศ กกต.เรื่องพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง, สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ, สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ, สำเนาใบสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียน ส.ส.เป็นพรรคพลังประชารัฐ และเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จากเดิม 116 คน เป็น 117 คนเพื่อเป็นประโยชน์ในการคำนวณสัดส่วน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

“ขณะนี้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 259 มีผลตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หลังชำระเงินบำรุงพรรคการเมืองแล้ว ซึ่งตนได้ชำระเงินค่าบำรุงพรรคตลอดชีพ 2,000 บาท” นายไพบูลย์ กล่าว

ส่วนคะแนนการเลือกตั้งของพรรคประชาชนปฏิรูปและการคำนวณ ส.ส.จะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติ มีเพียงรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสถานภาพ ส.ส.ให้ไปหาพรรคสังกัด จึงมีการเปลี่ยนด้วยการเพิ่มจำนวน ส.ส.พลังประชารัฐ 1 คนเท่านั้น ตนจึงเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ และวันพรุ่งนี้ (10 ก.ย.) ตนจะเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ในเวลา 15.00 น.

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team