Politics

‘บิ๊กตู่’ เปิดการประชุม ‘ผบ.ทบ.’ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก

“นายกรัฐมนตรี” เปิดการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด- แปซิฟิก ครั้งที่ 11 พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ที่โรงแรมแมริออท กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด- แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (IPACC) ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความไว้วางใจ ความเข้าใจ ตลอดจน ความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาค สำหรับหัวข้อหลักในปีนี้ คือ ความมั่นคง ที่ยั่งยืน : มุมมองใหม่ของกองทัพบกภาคพื้นอินโด- แปซิฟิก โดยมีผู้นำระดับสูงของกองทัพบกได้เข้าร่วมในการ อภิปราย มีส่วนร่วมในการประชุมแบบรวมการและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ เพื่อร่วมกันทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของกองทัพบกนานาประเทศ เพื่อบรรลุ เป้าหมายของความมั่นคงที่ยั่งยืนในพื้นที่เสรีและพื้นที่เปิดของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด- แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (IPACC) ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีเปิดกว้างสำหรับเครือข่ายผู้นำทางการทหารทุกระดับ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคง สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับตัวรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ก่อให้เกิดความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สลับซับซ้อน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การร่วมกันเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของกองทัพ เป็นเครื่องมือสำคัญสนับสนุนรัฐบาลดำเนินนโยบายและวางรากฐานการพัฒนาเพื่ออนาคตที่เชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฝากให้ทุกคนช่วยกันคิด เรื่องการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อน มุ่งเน้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ ทั้งประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกและภาคีภายนอก เพื่อส่งเสริมความสันติสุขในภูมิภาค เชื่อว่า การประชุมนี้ จะสามารถยกระดับความสัมพันธ์อันดี ต่อยอดเป็นกลไกความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในระดับภูมิภาค และระดับโลก นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การประชุม IPACC มีแนวคิดก้าวสู่ความมั่นคงยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงในการปรับตัวในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ กองทัพพร้อมจะเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลในทุกมิติ ทั้งเวลาปกติและยามมีภัย เพื่อป้องกันภัยด้านต่าง ๆ และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา มีการลงนามความเห็นชอบในหลายมิติ โดยกองทัพได้เตรียมความพร้อมการเผชิญหน้ากับความท้าทายในภูมิภาคต่อไป ทั้งนี้การแปลงนโยบายสู่การปฎิบัติ จะไม่สำเร็จเลยหากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจให้นำไปสู่การปฎิบัติ จากมิตรประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่อย่างทหารอาชีพ ขอยืนยันว่าหลักการที่ไทยยึดมั่นคือการกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศทุกภาคส่วน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า ขอต้อนรับทุกคนที่ให้เกียรติเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมการประชุมที่ทบ. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ทบ.สหรัฐฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยการประชุมสำคัญ 3 เวทีด้วยกัน คือ การประชุม ผบ.ทบ.ภาคพื้น อินโด- แปซิฟิก ครั้งที่ 11 การประชุม สัมมนาการบริหารงานของ ทบ.ภาคพื้นอินโด- แปซิฟิก ครั้งที่ 43 และ การประชุมนายทหารประทวนอาวุโส (SELF) ครั้งที่ 5

สำหรับการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก (Indo – Pacific Armies Chiefs Conference) หรือ IPACC มีการจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542 ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นการประชุมที่จัดเป็นประจำตามวงรอบทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ผู้บัญชาการทหารบกในภูมิภาคฯ ได้ทำความรู้จักคุ้นเคย แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อคิดเห็น รวมทั้งรับทราบแนวทางในการพัฒนากองทัพของแต่ละประเทศ และร่วมหารือในประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญในห้วงเวลา

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team