ดูหนังออนไลน์
Finance

‘ธปท.’ ไฟเขียวตั้ง ‘เอกนิติ’ นั่งประธานบอร์ด KTB

 

ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB แจ้งว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบ และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว ในการแต่งตั้งดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตามมติคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK