ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 317 นาย ‘บิ๊กใหม่’ นั่งรองผบ.ตร.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 317 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

  • พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ  เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.)
  • พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นจเรตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผบ.ตร.
  • พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผบ.ตร.
  • พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท. วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ จเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจจ) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • พล.ต.ท. สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4  เป็นรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)
  • พล.ท.ท. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน เป็นรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

The Bangkok Insight Editorial Team