Business

ระอุ! สหภาพฯ ถามหาสปิริต ‘บิ๊กอสมท.’

นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทอสมท.จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว “สุวิทย์ มิ่งมล”  โดยระบุว่าเป็น ข่าวสหภาพแรงงาน แรงงาน ความว่า

หนี้สินพนักงาน สิทธิ สปิริต และโครงสร้าง

ตามที่ นายเขมทัต พลเดช กอญ.ได้พบพนักงานสหภาพแรงงานฯ เห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจึงใคร่ขอสรุป ให้พี่น้อง อสมท ทราบดังนี้

กรณี กอญ. แสดง ตัวเลขหนี้สินของพนักงาน และระบุว่าเป็นเหตุให้พนักงานต้องพึ่งค่าล่วงเวลา เป็นค่าใช้จ่าย และชี้ว่าค่าพาหนะผู้บริหารเป็นเงินไม่มาก และในส่วนตัว นายเขมทัตกล่าวว่า “#ผมไม่ปรับลดเพราะเป็นสิทธิของผม “

ซึ่งนายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้ชี้แจง ในที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาอีกมุม เพราะพนักงานมี หนี้สิน และหากพิจารณา จากผลประกอบการ ของบริษัทฯ จะพบว่าผลประกอบการที่ดีขึ้น มาจากการประหยัดตัดลดค่าใช้จ่าย ซึ่งพนักงาน ส่วนใหญ่ ยินดีสละสิทธิตามกฎหมาย ไม่รับค่าล่วงเวลา แต่รับเป็นเหมาจ่าย

ดังนั้น เมื่อ กอญ. ยืนยันสิทธิ ของตัวเอง สหภาพ ก็ขอทราบว่าพนักงาน จะได้รับสิทธิของพนักงาน เมื่อไหร่ ในเรื่องการกลับมาจ่ายค่าล่วงเวลา แทนการเหมาจ่าย

“ มันเป็นมุมมองที่ต่างครับ กอญ. บอกว่า ค่ารถผู้บริหารไม่มาก แต่พนักงาน เขาก็มีสิทธิคิดว่า ค่ารถที่กอญ. รับอยู่ 70,000 บาท ต่อเดือน มันอาจเท่ากับค่าล่วงเวลา หรือ ค่าตอบแทนเขาทั้งปี แต่เมื่อ กอญ.พูดต่อหน้า พนักงานว่า เป็นสิทธิของผม สหภาพก็จะไม่ถามอีก แต่ขอถามว่า แล้วสิทธิของพนักงาน ที่เขาสละค่าล่วงเวลา ตามกฎหมาย แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มารับเหมาจ่ายเขาจะได้คืนเมื่อไหร่ “ นายสุวิทย์ กล่าว

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ยังมี เพื่อนพนักงาน โดยนายสาธิต ยางเอน รองประธาน สหภาพแรงงานฯ ร่วมกันซักถาม ถึงการทำโครงข่าย หรือ MUX ซึ่งผู้บริหารสำนักวิศวกรรม ได้ร่วมชี้แจง ต่อที่ประชุม ยืนยันตัวเลขว่า ไม่ได้ขาดทุน ซึ่งมีความแตกต่าง กับตัวเลข ที่ กอญ. นำมาแสดง ทำให้ กอญ. สรุปว่า ต้องมีการหารือ กันอีกครั้ง แต่ยืนยัน ถึงขณะนี้ ไม่มีแนวคิดที่จะยุติการให้บริการโครงข่าย หรือ หยุดทำ MUX และเห็นว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดี หากตัวแทนสหภาพแรงงานฯ หรือพนักงาน จะเข้าร่วมรับฟังในเวลาที่ชมรมผู้ประกอบการ MUX มีการประชุมปรึกษาหารือ กัน

สำหรับ การปรับโครงสร้าง ใหม่ ซึ่งกอญ. ได้เสนอต่อที่ประชุม และบอกต้องประกาศใช้ แม้จะมีบางกลุ่มพยายามขัดขวางนั้น นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงานฯได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในฐานะสหภาพแรงงานฯ เห็นว่า ยังไม่สามารถประกาศใช้โครงสร้างได้ เพราะผิดข้อตกลง ที่ได้เคยหารือในที่ประชุมกิจการสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ครั้งว่า ก่อนประกาศใช้ จะต้องเปิดให้ พนักงานรับทราบก่อน

“การที่ กอญ. นำมาฉายเร็วๆ ผมเชื่อว่า หลายคนอาจไม่ทราบรายละเอียด จึงคิดว่ายังประกาศใช้ไม่ได้ อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ขัดแย้งคือ เราบอกว่า ปรับโครงสร้างแล้ว องค์กรจะกระทัดรัด แต่นี่กลับมีฝ่ายมากขึ้นกว่าเดิม และถ้าตั้งคนเข้าไปแล้ว จะนำออกหรือนำเขาลงภายหลังอย่างไร นี่จึงเป็นเหตุผลที่คิดว่า ไม่ใช่การขัดขวาง แต่อยากให้นำกลับไปทบทวนให้เกิดความรอบคอบ “ นายสุวิทย์ กล่าว “

ทั้งนี้ ที่สุด กอญ. ระบุจะนำโครงสร้างใหม่ เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลยุทธ์ของบริษัทอีกครั้ง

ท้ายที่สุด ประธานสหภาพแรงงานฯ ยังได้กล่าวในเวทีพบพนักงานว่า การเดินทางมาร่วมรับฟัง เวทีพบพนักงานของพนักงานในส่วนภูมิภาค หรือ การดำเนินการตามบทบาทของสหภาพแรงงานฯ ล้วนเป็นไปตามสิทธิ และมีกฎหมาย คุ้มครอง ขอให้ฝ่ายบริหารเข้าใจบทบาท และอย่านำไปผูกโยงว่า เกี่ยวข้องกับสายการบังคับบัญชา จึงหวังว่า จะไม่มีการย้ายผู้บริหารสำนักข่าวไทย หรือ สำนักวิศวกรรม เพราะการเคลื่อนไหวของสหภาพฯ หรือพนักงานสำนักวิศวกรรม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team