General

สุดปิติ ‘ในหลวง’ ทรงรับสั่ง ‘ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด’ นายกฯลงพื้นที่น้ำท่วม

ร.10 ทรงห่วงใยประชาชนพื้นที่น้ำท่วม พระราชทานสิ่งของจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พิษณุโลก สุโขทัย ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อวานนี้ (4 กันยายน) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย พร้อมกล่าวว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงและมีพระราชกระแสรับสั่งมาโดยตลอด ให้ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด” รวมทั้งได้แจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่สม ได้แก่ ถุงพระราชทาย จำนวน 1,997 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, จำนวน 1,497 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาการเปรียญวัดไทรทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,657 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เสลภูมิ อ.เมือง อ.ธวัชบุรี และ อ.เมืองสรวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.เอก จอม ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 645 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทอง และ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย รวมทั้งลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.เสลภูมิ 3 ราย และอ.โพนทอง 3 ราย

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team