Economics

‘ศักดิ์สยาม’ เผยน้ำท่วมทำถนนเสียหายไปแล้ว 2.3 พันล้านบาท สั่งเร่งซ่อมเปิดทางให้ประชาชนสัญจร

“ศักดิ์สยาม” เผยปัญหาอุทกภัยทำถนนทั่วประเทศเสียหายไปแล้ว 2.3 พันล้านบาท สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมถนนขาดให้ัสัญจรได้ภายใน 7 วัน ส่วนซ่อมใหญ่ต้องทำให้เสร็จในปีงบประมาณ 63

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยว่า จนถึงขณะนี้ (4 ก.ย.) ถนนของกรมทางหลวง (ทล.) ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยคิดเป็นมูลค่า 1,800-1,900 ล้านบาทและถนนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) คิดเป็นมูลค่า 400 ล้านบาท หรือรวมแล้วอยู่ที่ 2,200-2,300 ล้านบาท แต่ปัญหาอุทกภัยยังไม่สิ้นสุดลง จึงต้องรอตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้ง

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาถนนหรือสะพานขาด โดยต้องซ่อมแซมเพื่อเปิดถนนหรือสะพานให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ภายใน 7 วัน นอกจากนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร กระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วที่สุด

ส่วนการบูรณะฟื้นฟูในระยะยาวนั้น ได้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจความเสียหายทั้งหมดให้แล้วเสร็จใน 30 วัน หรืออย่างช้าไม่เกิน 45 วัน ถ้าพื้นที่ใดมีความเสียหายไม่มาก ก็ขอให้หน่วยงานใช้งบฉุกเฉินหรืองบกลางซ่อมบำรุงฟื้นฟูไปก่อน แต่ถ้าบริเวณไหนมีความเสียหายมาก หน่วยงานก็ต้องทำแผนการซ่อมบำรุงเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิมภายในปีงบประมาณ 2563

ทางหลวงน้ำท่วม 29 สาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง แจ้งว่า  กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุล ประจำวันนี้ (4 ก.ย.) เวลา 12.00 น. โดยทางหลวงมีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, พิจิตร, สุโขทัย, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร และยโสธร จำนวน 29 สายทาง  รวม 47 แห่ง โดยในจำนวนนี้ผ่านไม่ได้ 9 แห่ง

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE