Business

จีซี จับมือ ‘คุราเร่-ซูมิโตโม’ ร่วมผลิตเคมีภัณฑ์พิเศษ ต่อยอดลงทุนอีอีซี

จีซี จับมือกับ คุราเร่ และซูมิโตโม วางศิลาฤกษ์โครงการ “คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด” และ “คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด” 2 ธุรกิจร่วมทุนเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GC กับผู้ร่วมทุนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท คุราเร่ จำกัด และ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น

โรงงานที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ เป็นโรงงานที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ได้แก่พอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ (Super Engineering Plastic Polyamide 9T ; PA9T) ภายใต้แบรนด์ “GENESTAR” และยางเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูง (Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer; HSBC) ภายใต้แบรนด์ “SEPTON” และยังมีการผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ได้แก่ เมทิล เพนเทนไดออล (Methyl Pentane Diol) ภายใต้ บริษัท คุราเร่ แอดวานซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KAC)

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค โดยการลงทุนในประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ของรัฐบาลไทย ที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตต่อไป

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวด้วยว่า GC ได้กำหนดกลยุทธ์ตามแผนระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดโครงการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่อีอีซี ซึ่ง GC มีความพร้อมในการต่อยอดขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่นี้ ที่ GC นับเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่เข้าลงทุนเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ ให้กับประเทศ สามารถแข่งขันได้ในโลกการค้าเสรีในยุคปัจจุบัน

โครงการร่วมทุนนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิต PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเกรดพิเศษ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีปริมาณความต้องการและอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้วัตถุดิบจากโรงโอเลฟินส์ของบริษัทมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

การเคลื่อนไหวข้างต้น ยังนับเป็นก้าวที่สำคัญของ GC ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ Performance Chemicals เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โครงการร่วมทุนนี้ GC ถือหุ้น 33.4% คุราเร่ เข้าถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 53.3% และซูมิโตโม ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 13.3 %

สำหรับ PA9T มีคุณสมบัติโดดเด่นทางความร้อนและเชิงกล (Thermal and Mechanical Properties) มีความทนทานต่อสารเคมี และความสามารถในการขึ้นรูปที่คงตัว เหมาะสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ทดแทนโลหะในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทำให้รถยนต์มีน้ำหนักลดลงและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

ส่วน HSBC มีคุณสมบัติเหมือนยางและพลาสติก คือ ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มเหมือนยาง ทนทาน ต่อสภาพอากาศได้ดี ในขณะที่สามารถฉีดขึ้นรูปได้ง่ายและนำกลับมารีไซเคิลใช้งานใหม่ได้เหมือนพลาสติก

HSBCถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเด็ก ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น อุปกรณ์ว่ายน้ำ ซีลยางหน้าต่าง และด้ามแปรงสีฟัน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team