Economics

‘ก.ล.ต.’ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจดูแลผู้ลงทุนหลังบ.บิทคอยน์หยุดเทรดดิ้ง

“ก.ล.ต.” ตั้งศูนย์เฉพาะกิจดูแลผู้ลงทุน หลัง “บริษัทบิทคอยน์” หยุดเทรดดิ้งสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ตั้งศูนย์แนะนำช่วยเหลือผู้ลงทุนเฉพาะกิจ เพื่อดูแลผู้ลงทุนกรณีบริษัท บิทคอยน์ จำกัด ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน (เทรดดิ้ง)

ตามที่บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 06.06 น. ว่า บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Asset Wallet) เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในทางอื่น ๆ แทนการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น ภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ลูกค้าจะไม่สามารถทำการซื้อขาย, แลกเปลี่ยน (เทรดดิ้ง) ผ่านเว็บไซต์ BX.in.th ได้อีกต่อไป แต่ลูกค้ายังคงทำคำสั่งถอนได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงได้ตั้ง “ศูนย์แนะนำช่วยเหลือผู้ลงทุนเฉพาะกิจ” เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถอน การรับโอนคืน หรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว โดยสามารถติดต่อได้ที่ Help Center ของ ก.ล.ต.ได้ที่ 1207 กด 7 หรืออีเมล [email protected] 24 ชั่วโมง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 06.45 น. เป็นต้นไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team