Business

รับลูก ‘ศักดิ์สยาม’ ผุดมาตรการลดค่าโดยสาร ‘รถไฟฟ้า’ 30-40%

รับลูกนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ผุดมาตรการลดค่าโดยสาร “รถไฟฟ้า MRT” 30-40% “แอร์พอร์ตลิงก์” เหลือ 20-25 บาทต่อเที่ยว “ทางด่วน-มอเตอร์เวย์” ลดค่าผ่านทาง 5-10 บาทต่อเที่ยว “ขสมก.” เล็งลดราคาตั๋วเดือนตั๋วสัปดาห์

ภาพ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล เพื่อกำหนดมาตรการปรับลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะทุกโหมด

สำหรับการปรับลดค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้านั้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า” เพื่อคำนวณแนวทางการลดค่าโดยสารในรูปแบบต่างๆแล้ว

เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะมีการออกตั๋วเที่ยว ตั๋วเดือน แล้วให้ส่วนลดสูงสุดในช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วน(Off-peak) โดยเริ่มจากรถไฟฟ้าที่อยู่ในกำกับของรัฐ 3 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน และรถไฟMRT สายสีน้ำเงินและส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูนหลักสอง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(...)  โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบว่าถ้าลดค่าโดยสารจะทำให้รัฐขาดรายได้เท่าไหร่ เพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าต่อไป  

“รถไฟฟ้า MRT” ลดราคา30-40%

ทั้งนี้ รฟม. ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท รถไฟฟ้าและทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือBEM เพื่อให้ออกผลิตภัณฑ์ตั๋วเที่ยวโดยสารร่วมที่สามารถเดินทางได้ในระบบรถไฟฟ้าMRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่นตั๋ว15 วัน, ตั๋ว20 วัน,ตั๋ว30 วันซึ่งรูปแบบนี้จะมีส่วนลดราคาให้ถูกกกว่าตั๋วปกติถึง 30-40%

ด้านบริษัท รถไฟฟ้า ... จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เตรียมมาตรการจะปรับลดค่าโดยสารในช่วง Off-peak เนื่องจากช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak) มีผู้โดยสารหนาแน่นแล้ว ไม่ควรลดราคาอีก เพราะจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่ช่วง Off-peak มีจำนวนผู้เดินทางเฉลี่ยประมาณ 70% เท่านั้น ยังสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้

สำหรับช่วง Off-peak ที่จะลดค่าโดยสารมีจำนวน 3 ช่วงเวลาได้แก่ 05.30-09.00 ., 10.00-17.00 . และ 20.00-24.00 . และจะให้ส่วนลดเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้นไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์

ด้านอัตราการเก็บค่าโดยสารจะอยู่ระหว่าง20-25 บาทต่อเที่ยวแตกต่างจากปัจจุบันที่มีอัตราค่าโดยสารตั้งแต่15-45 บาทต่อเที่ยว

ภาพ : กรมทางหลวง

ทางด่วนมอเตอร์เวย์ลด 5-10 บาท

รายงานข่าวแจ้งต่อว่ากรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภทระหว่าง 5-10 บาท โดยต้องไม่กระทบคู่สัญญากับเอกชน

กรมทางหลวงเตรียมลดค่าผ่านทาง 10% สำหรับรถที่ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร M-Pass และ Easy Pass โดยเบื้องต้นจะนำเงินกองทุนหมุนเวียนค่าธรรมเนียมผ่านทางมาสนับสนุนการดำเนินการ  ซึ่งขณะนี้ได้เสนอโครงการให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางพิจารณาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 “หากพิจารณาแล้วไม่สามารถนำเงินกองทุนมาชดเชยการลดค่าผ่านทางได้ กรมทางหลวงอาจจะต้องออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมโดยแบ่งออกเป็น 2 อัตราคือ สำหรับรถที่ชำระค่าผ่านทางเป็นเงินสดและรถที่ชำระค่าผ่านทางผ่านระบบ ETC โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม2562 ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ทำหนังสือถามความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

สำหรับการทางพิเศษฯ นั้น ปัจจุบันมีโปรโมชั่นลดค่าผ่านทางสำหรับระบบ Easy Pass จำนวน 5 บาทที่ด่านประชาชื่นขาเข้าและด่านดาวคะนองขาเข้าในช่วงเวลา 05.00-09.00. โดยจะประเมินแนวทางการดำเนินการต่อ ภายหลังโปรโมชั่นปัจจุบันสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับผู้ใช้ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมว่า

ปัจจุบันโทลล์เวย์มีมาตรการดูแลค่าครองชีพประชาชนอยู่แล้วคือให้ส่วนลด 5% แก่ผู้ที่ซื้อคูปองผ่านทางซึ่งที่ผ่านมายังมีการใช้ไม่มากนัก โดยหลังจากนี้จะเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรับรู้มากขึ้น แต่จะไม่สามารถลดราคาลงได้มากกว่านี้เนื่องจากรายได้รวมปีนี้มีแนวโน้มลดลงกว่าปีก่อน เพราะปริมาณผู้ใช้ทางปรับลดลง คาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ

“ขสมก.” ลดราคาตั๋วเดือน

 รายงานข่าวกล่าวถึงแนวทางการปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) ว่า  เบื้องต้นอาจเพิ่มอัตราส่วนลดค่าโดยสารให้กับตั๋วโดยสารประเภทตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือน ตั๋วนักเรียนและนักศึกษา 

ยกตัวอย่างเช่น ในการใช้บริการรถเมล์ปรับอากาศผู้โดยสารคนหนึ่งใช้บริการขึ้นรถขาไปและขากลับจากบ้านมีค่าใช้จ่ายต่อวันราว 40 บาท หากเดินทาง 1 เดือนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1200 บาท ขสมกอาจจะมีการให้ส่วนลดสำหรับตั๋วเดือน เช่น อาจจะปรับลดลงเหลือเดือนละ 1,000 บาท

ส่วนตั๋วโดยสารเงินสดรายวันนั้นหากจะมีการปรับลดราคาโดยไม่กระทบภาระงบประมาณรัฐบาลขสมก. อาจจะต้องไปเจรจากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อขอส่วนรถราคาจำหน่ายก๊าซในราคาที่ถูกพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนจึงจะปรับลดราคาค่าโดยสารได้  

 นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถโดยสาร บขส. มอบส่วนลดให้ผู้โดยสาร10% จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562  

ส่วนจะมีมาตรการลดค่าครองชีพเพิ่มเติมอย่างไรนั้น  กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ซึ่ง บขสไม่ได้ขัดข้องอะไร

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE