PR News

‘ซีพีเอฟ’มอบอาหารช่วยผู้ประสบภัยพายุโพดุล ที่ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่มซีพีประกอบด้วย เนื้อหมู 300 กิโลกรัม ,เนื้อไก่ 600 กิโลกรัม ,ไข่ไก่ 6000 ฟอง พร้อมน้ำดื่ม 240 ขวด จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมีนายวุฒิชัย ประชุมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทมอบ เพื่อให้จังหวัดนำไปเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป ณ ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight