Politics

โว!! ชาวบ้านฝากขอบคุณ ‘บิ๊กตู่’ หลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

“ธนกร” เผยชาวบ้านฝาก “ส.ส.” ขอบคุณ “บิ๊กตู่” หลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริง วอนพรรคฝ่ายค้านอย่าโจมตีเลย


นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ภายหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านใบ โดยให้ชาวบ้านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 500 บาท จำนวน 2 เดือน และผู้สูงอายุอีกเดือนละ 500 บาท 2 เดือนนั้น ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ไปกดเงินต่อแถวยาวเหยียด ซึ่งเงินดังกล่าวสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างมากในการดำรงชีพท่ามกลางผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก โดยชาวบ้านต่างดีใจและฝากขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่าน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มา ซึ่งแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่ก็สามารถช่วยค่าครองชีพได้จริง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีก 21,495 ล้านบาท โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกจ้าว 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม จำนวน 13,378 ล้านบาท กิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ทั้งนี้ เชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่างๆ จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และเม็ดเงินลงถึงมือชาวบ้าน ส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนหลายรอบ

อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า อย่าออกมาโจมตีโครงการดังกล่าวเลย เพราะรัฐบาลมีเจตนาบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชน และมั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team