ดูหนังออนไลน์
General

โพลชี้ปิดผับตี 4 ไม่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น!!

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชนชี้ “ปิดผับตี 4” ไม่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้น แถมเสี่ยงอาชญากรรม – อุบัติเหตุ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ปิดผับตี 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น จากเวลา 02.00 น. ออกไปเป็นเวลา 04.00 น. พบว่า จากการสำรวจ เมื่อถามถึงการไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ำคืนของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ 60.94% ระบุว่า ไม่เคยไป ขณะที่ 39.06% ระบุว่า เคยไป

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดที่จะขยายเวลาปิดสถานบันเทิง เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น จากเวลา 02.00 น.ออกไปเป็นเวลา 04.00 น.พบว่า ส่วนใหญ่ 43.36% ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น.เหมาะสมดีอยู่แล้ว เพราะไม่ดึกจนเกินไป เพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของคนที่พักอาศัยใกล้กับสถานบันเทิง และผู้ที่ประกอบอาชีพในตอนเช้า และการขยายเวลาออกไปก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรให้การสนับสนุนในด้านอื่นน่าจะดีกว่า

รองลงมา 27.84% ระบุว่า ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น.เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา เพราะ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาประเทศมากขึ้น สามารถทำให้เกิดเงินหมุนเวียน เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น สถานบันเทิงจะได้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีการแบ่งโซนให้เหมาะสม มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ 7.88% ระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิง ยามค่ำคืนในประเทศไทย เพราะเพื่อลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุ และจะได้ไม่เกิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนในยามค่ำคืน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว

6.92% ระบุว่า ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น.เหมือนกันทั่วประเทศ เพราะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการเพิ่มช่วงเวลาในการหารายได้ให้กับคนขับเเท็กซี่ 6.84% ระบุว่า ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น.เพราะเป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกเกินไป อาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุได้ง่าย ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรให้การสนับสนุนในด้านอื่นน่าจะดีกว่า 6.60% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และ 0.56% ระบุอื่นๆ ได้แก่ ควรปิดสถานบันเทิง เวลา 03.00 น.เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ช้าเกินไป

โดยในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเคยไปสถานบันเทิง ส่วนใหญ่ 39.92% ระบุว่า ควรอนุญาตให้ปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น.เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต พัทยา รองลงมา 39.72% ระบุว่า ปิดสถานบันเทิง เวลา 02.00 น.เหมาะสมดีอยู่แล้ว 9.57% ระบุว่า ควรจะอนุญาตปิดสถานบันเทิง เวลา 04.00 น.เหมือนกันทั่วประเทศ 5.09% ระบุว่า ควรปิดสถานบันเทิง ก่อนเวลา 02.00 น. ขณะที่ 3.05% ระบุว่า ไม่ควรอนุญาตให้มีสถานบันเทิงยามค่ำคืนในประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชนต่อการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงในเมืองท่องเที่ยว ว่าจะช่วยพยุงรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว พบว่า ส่วนใหญ่ 37.39% ระบุว่า ไม่มั่นใจเลย รองลงมา 27.76% ระบุว่า ไม่ค่อยมั่นใจ 16.39% ระบุว่า ค่อนข้างมั่นใจ 14.64% ระบุว่า มั่นใจมาก และ 3.82% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK