Economics

ห่วงความปลอดภัย! ‘ทอท.’ ส่งหนังสือ ‘กพท.’ ตรวจสอบ 6 ประเด็น – ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ ยันก่อสร้างถูกกม.

“ทอท.” ห่วงความปลอดภัย “สนามบินสุวรรณภูมิ” เตรียมส่งหนังสือถึง “กพท.” ตรวจสอบ 6 ประเด็น”โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ” ใน 6 ประเด็น ขณะที่ CPN ยันได้รับอนุญาตและก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน ปลอดภัยตามหลักการบิน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ (27 ส.ค.)  ทางทอท. จะส่งหนังสือไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้ช่วยตรวจสอบการก่อสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ต ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเขตทำการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประมาณ 1 กิโลเมตร เพราะเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินในหลายด้าน ประกอบด้วย

ทอท.
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

1. ศูนย์การค้าฯ ปล่อยคลื่นสัญญาณต่างๆ รบกวนเครื่องช่วยการเดินอากาศหรือไม่

2. แสงไฟจากศูนย์การค้าฯ จะกระทบต่อนักบินหรือไม่

3. มีกิจกรรมที่อาจเกิดควันหรือไม่

4. มีกิจกรรมที่ดึงดูดนกหรือไม่

5. การปล่อยแสงเลเซอร์ขึ้นไปสู่อากาศ

6. ระบบเข้าและออกศูนย์การค้าฯ ต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด

สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยว่า การก่อสร้างเซ็นทรัล วิลเลจ ตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว และมีการถมลำรางสาธารณะนั้น นายนิตินัย กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เซ็นทรัลต้องไปให้ความชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง โดยเฉพาะทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่ควรดึง ทอท. เข้าไปเกี่ยว เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมือง ทอท. ไม่สามารถอนุมัติอะไรให้กับโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนด้านกฎหมายได้

ล่าสุดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารและพัฒนาโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ยืนยันว่าตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ( 2558-2562) ในการพัฒนาโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ บริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจรับผิดชอบโดยตรง มีความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ ดังนี้

ปี 2558 บริษัทได้ทำการตรวจสอบที่ดินว่า ที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถพัฒนาโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ได้ตามพ.ร.บ.ผังเมือง และที่ดินติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ไม่ใช่ที่ดินตาบอดแต่อย่างใด

วันที่ 22 ธ.ค. 2559 บริษัทได้รับหนังสือรับรอง การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม พ.ร.บ. ผังเมือง ว่าพื้นที่สีเขียวบริเวณ ก1-10 ของผังเมืองสมุทรปราการ ยังมีพื้นที่เพียงพอให้บริษัทสร้างโครงการนี้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วันที่ 30 มกราคม 2560 และ 25 กรกฎาคม2562 บริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างและแบบปรับปรุง ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

วันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร (อ1) จาก อบต. บางโฉลง

วันที่ 24 เมษายน2561 บริษัทได้แถลงข่าวเปิดตัวครั้งแรกโครงการต่อสาธารณชน

วันที่ 10 เมษายน 2562 กรมทางหลวงได้อนุญาตให้การประปา ใช้พื้นที่ไหล่ทางในการดำเนินการวางท่อเข้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ

ภาพจำลองโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ

วันที่ 24 กรกฎาคม2562 กรมทางหลวงได้อนุญาตให้ทำทางเชื่อมเข้าออก ขยายผิวจราจร และปรับปรุงทางเท้า รวมไปถึงไหล่ทางด้วย เช่นเดียวกับที่เคยได้อนุมัติเชื่อมทางให้กับผู้ร้องขอรายอื่นบนถนนสายนี้ทั้งสิ้น 37 ราย รวมถึง ทอท. ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยขออนุญาตจากกรมทางหลวงมาตลอด ล่าสุดเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีหนังสือจากกรมทางหลวงอนุญาตให้ ทอท. เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและบ่อพัก ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าเคยมีผู้ใช้ประโยชน์รายใด ยื่นขออนุญาตเชื่อมทางจาก ทอท. เลย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ6) จาก อบต. บางโฉลง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ทอท. มาปิดกั้นทางเข้าออก หน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562  มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น บริษัทได้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับประเด็นที่อาจมีความเข้าใจผิด ทาง CPN  ขอชี้แจงให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง 3 ประเด็น ได้แก่

1. พื้นที่โครงการมีการเชื่อมทางเข้าออกอย่างถูกต้อง ไม่มีการรุกล้ำที่ดินของภาครัฐ (ที่ดินราชพัสดุ ลำรางสาธารณะ) และไม่ได้เป็นที่ดินตาบอด
ที่ดินที่ราชพัสดุได้จัดหาและมอบให้กรมทางหลวงสร้างเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 และให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดูแล เป็นพื้นที่คนละส่วนกับที่ดินที่เวนคืนของสนามบินสุวรรณภูมิที่ ทอท. ดูแลโดยโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ตั้งอยู่บนที่ดินที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 จึงมีการขออนุญาตโดยตรงจากกรมทางหลวง ซึ่งมีอำนาจเต็มในการอนุมัติการเชื่อมทางแต่ผู้เดียวเท่านั้น  พื้นที่ที่กรมทางหลวงดูแลรับผิดชอบ หมายรวมถึง เขตทาง และไหล่ทาง ซึ่งติดกับที่ดินของเอกชน 2 ข้างถนน ซึ่งที่ดินของโครงการมีแนวเขตแนบสนิทต่อเนื่องกับเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ดังนั้น ที่ดินของโครงการจึงไม่ใช่ที่ดินตาบอด

ภาพจำลองโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ

2. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัดโครงการนี้ได้ปฏิบัติตามและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในการก่อสร้างในพื้นที่สีเขียว บริเวณ ก1-10 ไม่เกิน10% ของที่ดินพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว โดยโครงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายผังเมือง ไม่ได้มีการขอปรับผังเมืองแต่อย่างใด

3. บริษัทได้ขออนุญาตก่อสร้างในบริเวณพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง
มีความปลอดภัยต่อการบิน ไม่ได้ละเมิดกฏใดๆ ทั้งความสูง ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสนามบิน หรือรบกวนการบินแต่อย่างใด โดยแบบมีความสูงที่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จึงไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับการติดธงแดงตามที่มีการกล่าวอ้าง

จากที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผย และยินดีให้มีการตรวจสอบจากภาครัฐ เพื่อแสดงความจริงใจ และ CPN ยินดีให้ความร่วมมือ ชี้แจงในทุกประเด็น บริษัทมั่นใจว่า ภาครัฐจะสามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์นี้ เพื่อให้การร่วมมือครั้งนี้นำไปสู่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ ร้านค้ากว่า 170 ร้านค้า และพนักงานกว่า 1,000 คน พร้อมเปิดให้บริการตามกำหนดการเดิม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight