Economics

เผยยอดกดเงินบัตรสวัสดิการฯทะลุ 5,300 ล้านบาท

“ธนาคารกรุงไทย” เผยยอดกดเงินจากบัตรสวัสดิการฯช่วง 21 – 25 ส.ค. อยู่ที่ 5,300 ล้านบาท พร้อมสั่งทีมศูนย์เงินสดทั่วประเทศติดตามต่อเนื่อง

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ โดยหนึ่งในมาตรการคือการเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน และให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในส่วนของธนาคารกรุงไทยดูแลเรื่องการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรผ่านเครื่อง ATM เกือบ 10,000 เครื่องทั่วประเทศนั้น ธนาคารได้จัดทีมงานเพื่อดูแลเรื่องการจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษ โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าติดตามเครื่อง ATM เครื่อง ADM เครื่อง RCM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะเครื่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ ทั้งการเติมเงินและการแก้ไขปัญหา

“วันที่ 21-25 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมศูนย์เงินสด 23 ศูนย์ทั่วประเทศได้เฝ้าติดตาม และให้ความสำคัญกับการบรรจุเงิน และการเปลี่ยนกล่องเงินด่วน กรณีธนบัตร 500 บาท และ 100 บาท ใกล้หมดหรือหมดกะทันหัน และมีการเพิ่มรอบการเติมเงินจากปกติ 200% รวมแล้วกว่า 6,500 เที่ยว โดยทำงานตลอด 7 วัน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าอย่างทั่วถึง ซึ่งธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้า และยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง” นายพิชิต กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 21-25 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถอนเงินจากเครื่อง ATM หรือนำบัตรไปใช้จ่ายผ่านเครื่อง EDC ประมาณ 11.6 ล้านครั้ง เป็นการถอนเงินจากเครื่อง ATM 9.5 ล้านครั้ง คิดเป็นเงิน 5,300 ล้านบาท เฉลี่ยเป็นจำนวนเงิน 560 บาทต่อครั้ง

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK