ดูหนังออนไลน์
General

เร่งแก้ ‘ข้าวเหนียวแพง’ สั่งเชื่อมโยง ‘ค้าส่ง-โรงสี-ห้าง’ ผ่องถ่ายทั่วถึง

กรมการค้าภายใน เร่งขอความร่วมมือค้าส่ง-โรงสี ที่มีข้าวเหนียวมากพอ ส่งต่อไปให้พื้นที่ขาดแคลน พร้อมขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเชื่อมโยงการกระจายข้าวสารเหนียว แก้ปัญหาราคาแพงจากภัยแล้ง

วิชัย โภชนกิจ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจะใช้วิธีการเชื่อมโยงตลาดเพื่อแก้ปัญหาข้าวเหนียวราคาแพงในขณะนี้ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ค้าส่งรายใหญ่หรือโรงสี ในพื้นที่ที่ยังมีปริมาณข้าวสารเหนียวอยู่มาก ให้ส่งไปในพื้นที่ที่มีข้าวสารเหนียวอยู่น้อยหรือขาดแคลน โดยคิดค่าบริการขนส่งเพื่อไม่ให้เป็นภาระหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ภาครัฐจะเป็นตัวกลางประสานในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งจะขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงการกระจายข้าวสารเหนียวในลักษณะเดียวกันด้วย โดยรูปแบบการของการทำงานเพื่อเชื่อมโยงและขอความร่วมมือครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะกันต่อไป

สำหรับปัญหาหลักของกรณีข้าวเหนียวราคาเพิ่มสูงขึ้นครั้งนี้ เป็นผลมาจากภัยแล้งหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวเหนียวทั้งนาปีและนาปรังที่ผ่านมามีปริมาณน้อยกว่าทุกปี อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นประมาณปลายเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน2562 เพราะผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ปี2562/2563 จะเริ่มออกสู่ตลาด ทำให้ราคาข้าวเหนียวจะปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม หากพบการกระทำความผิด โดยเฉพาะมีการกักตุนข้าวเหนียวหรือตั้งราคาจำหน่ายสูงเกินจริง ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกัน ทั้งนี้สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน1569 ได้ทันที

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team