ดูหนังออนไลน์
Sme

สสว. ดันสุดยอด ‘เอสเอ็มอีจังหวัด’ ปั้นรายได้ 1,000 ล้าน

สสว. ต่อยอดความสำเร็จ ผลักดันผู้ประกอบการโครงการ สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ขยายโอกาสสู่เวทีการค้าผ่านการเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำทั้งระดับ ประเทศ และระดับนานาชาติ เกือบ 20 บริษัท คาดจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เกือบ 1,000 ล้านบาท

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions 2019 ) เป็นโครงการที่มาจากแนวคิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน SME ให้เติบโตยั่งยืน เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็ง

สสว.ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  มีผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการฯนี้มากกว่า 1,000 ราย มีผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกปี

สำหรับแนวทางในปีนี้ของโครงการ คือ เป็นการดึงจุดเด่นของผู้ประกอบการ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาต่างๆ เชื่อมโยงเข้ากับชุมชน  เพิ่มทักษะผู้ประกอบการให้สามารถนำเสนอความโดดเด่น หรือจุดแข็ง เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงของผู้ประกอบการและชุมชนเอง

ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก 462 ราย จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และสปา ธุรกิจท่องเที่ยว และสันทนาการ ธุรกิจของฝากของที่ระลึก ที่เป็นซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาโดยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบชุมชนสร้างเป็นจุดขายภายใต้แนวความคิด “ชุมชนรุ่นใหม่หัวใจท่องเที่ยว”

ล่าสุด สสว.จึงได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่ผ่านการพัฒนา ในโครงการฯ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำจากกลุ่มเอเยนซี่ท่องเที่ยา, ผู้ค้า และกลุ่มโมเดิร์นเทรดชั้นนำ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ เดอะมอลล์, หอการค้าไทย-ตุรกี, ตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา ช่วยต่อยอดและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ

“โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2562 นอกจากเป็นการสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อกระจายรายได้และเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว ยังเป็นการพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนตนเองด้วย ดิจิทัลอีโคโนมี “นายสุวรรณชัย กล่าว

นอกจากนี้ สสว. ยังได้คัดเลือกผู้ประกอบการส่วนหนึ่ง ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ไปดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เกือบครึ่งของผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ ยังถูกคัดเลือกเข้าเจรจาธุรกิจการค้ากับบริษัทชั้นนำอีกด้วย เป็นการขยายโอกาสกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกือบ 20 บริษัท  คาดว่า จะสร้างได้เข้าประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน พร้อมเปิดตัว 154 SME Provincial Champions 2019 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน SME Provincial champions Fair 2019 : ชุมชนรุ่นใหม่ หัวใจท่องเที่ยว ชอป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ระหว่าง 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี

WANPEN PUTTANONT