Politics

ชมสด! ‘Government Weekly’ รู้จักตัวตนทีมโฆษกรัฐบาล

ชมสด!! รายการ Government Weekly EP.2 สัปดาห์นี้ มารู้จักตัวตน : ความคิด : แนวทางการทำงาน ของ 3 สาวทีมโฆษกรัฐบาล

รายการ Government Weekly EP.2 สัปดาห์นี้ ติดตามผลการทำงานของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมมารู้จักตัวตน : ความคิด : แนวทางการทำงาน ของ 3 สาวทีมโฆษกรัฐบาล ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล, ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล และน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK