Videos

ส่งน้องยามีล พะยูนน้อยของชาวไทย

ส่งน้องยามีล พะยูนน้อยของชาวไทย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุด และขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ไม่สามารถช่วยอนุบาลลูกพะยูนทั้งสองตัวให้มีโอกาสรอดกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ในโอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอกราบพระบาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก และทรงรับไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงพระราชทานกำลังใจให้กับทีมงานที่ดูแลพะยูนตลอดมา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทย ที่ติดตาม และให้ความสนใจ ความรัก ความเมตตาที่มีต่อลูกพะยูนที่พลัดหลงจากแม่ ทั้งน้องมาเรียม และน้องยามีล ต่อเนื่องกันมานับร้อยวัน และขอขอบคุณ ทีมหมอ จิตอาสา ชุมชนเกาะลิบง จ.ตรัง อ่าวทึง จ.กระบี่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลต่อเนื่องกันมา แม้วันนี้ ลูกพะยูนทั้ง ๒ ตัว จะจากพวกเราไปแล้ว แต่เราไม่ได้สูญเสียพวกเขาไปโดยเปล่าประโยชน์ น้องๆ ทั้งสองตัว ได้ทิ้งองค์ความรู้ในการดูแลสัตว์ทะเลหายากไว้ให้เรา พร้อมกับจิตสำนึกในการร่วมดูแลรักษาทะเลไว้ให้กับพวกเราชาวไทย กรม ทช. สัญญาว่าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างดีที่สุดต่อไป

ขอบคุณคลิปจาก เพจเฟซบุ๊กกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight