Branding

‘อีสท์วอเตอร์’ ขายน้ำดิบพุ่ง เดินหน้าธุรกิจน้ำครบวงจร

อีสท์ วอเตอร์ เผยรายได้ครึ่งแรกปี 2662 เพิ่มขึ้้น 12.79% เดินหน้ารุกธุรกิจให้บริการน้ำครบวงจร ทั้งน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการรีไซเคิลน้ำเต็มรูปแบบ สู่ผู้นำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ พร้อมเตรียมมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันการขาดแคลนน้ำในอนาคต

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 2,360.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 267.68 ล้านบาท หรือ 12.79% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากปริมาณนํ้าดิบจำหน่ายเพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิ จำนวน 609.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.85 ล้านบาท หรือ 4.97%

สำหรับปริมาณยอดส่งจ่ายน้ำดิบในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 มีปริมาณอยู่ที่ 157.23 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 33.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 อยู่ที่ 123.57 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกเป็นกลุ่มลูกค้าเป็นนิคมอุตสาหกรรม 47% กลุ่มอุปโภคบริโภค 26% กลุ่มสวนอุตสาหกรรม 12% กลุ่มกิจการประปาของกลุ่มบริษัท 10% กลุ่มโรงงานทั่วไป 5%

ขณะที่รายได้จากการขายนํ้าดิบสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 1,429.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.80 ล้านบาท หรือ 20.66% เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2561 สาเหตุหลักจากรายได้นํ้าดิบที่เพิ่มขึ้นจากการใช้นํ้าของกลุ่มลูกค้าอุปโภคบริโภค

ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ ทั้งเรื่องการบริการจัดหาแหล่งน้ำดิบ บริการด้านการลงทุนวางท่อน้ำดิบ และบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ การให้บริการติดตั้งระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพน้ำที่ส่งจ่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้น้ำแต่ละอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งระบบ

สำหรับพื้นที่เป้าหมาย ยังคงเน้นการให้บริการน้ำอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี มีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมเสร็จในปี 2563 ปริมาณขั้นต่ำประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมให้แก่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีเป้าหมายก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมเสร็จในปี 2564 ปริมาณเฉลี่ยสูงสุด 22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีโครงการงานระบบประปาและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ให้บริการน้ำครบวงจรทั้งน้ำประปา 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การบำบัดน้ำเสีย 16,000 ลูกบาศก์เมตร และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการให้บริการน้ำครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา 19,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่กำลังการบำบัด 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำเอกชนเข้ามาเสริมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา มีการสำรองน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน มีการประสานงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เน้นการปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนหลักต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT