Economics

ปตท.มั่นใจศักยภาพไทย เป็นฮับแอลเอ็นจีอาเซียน

ปตท.มั่นใจศักยภาพไทยเป็นฮับแอลเอ็นจีอาเซียน ชี้มีความพร้อมด้านสถานีรับแอลเอ็นจีรองรับได้ 19 ล้านตันต่อปี และโลจิสติกส์ เร่งลงทุนขยายโครงข่ายท่อก๊าซฯ เพิ่มเส้นทางโคราช-ขอนแก่น-น้ำพอง และพระนครใต้-บางประกง 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ได้เสนอแผนต่อกระทรวงพลังงาน ในการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติจากนครราชสีมา-ขอนแก่น- น้ำพอง เชื่อมต่อท่อก๊าซฯ เส้นที่ 5 สำหรับรองรับโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ และเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศสปป.ลาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยท่อก๊าซฯเส้นที่ 5 นั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2563-2564

พร้อมกันนี้ยังได้เสนอแผนสร้างท่อก๊าซฯเส้นพระนครใต้-บางปะกง ทดแทนเส้นที่มีอยู่เดิมที่อยู่ใกล้ชุมชนไม่สามารถขยายได้ อย่างไรก็ตามทั้ง 2 โครงการนี้ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ก่อนถึงจะสามารถประเมินการลงทุนได้

“การสร้างโครงข่ายท่อส่งก๊าซฯ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ของอาเซียน และเพื่อเสริมศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทย “

นอกจากนี้เพื่อรองรับฮับแอลเอ็นจี ปตท.ยังต้องลงทุนโรงงานแปรสภาพแอลเอ็นจี ณ จุดโหลดก๊าซฯจากการนำเข้า รวมถึงรถขนส่งก๊าซเพิ่มด้วย

ส่วนสถานีรับจ่ายแอลเอ็นจีนั้น ถือว่าปตท.มีคลังแอลเอ็นจีที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนปัจจุบันมีโครงการอยู่ที่หนองแฟบ จังหวัดระยองขนาด 11.5 ล้านตันต่อปี และสถานีรับจ่าย ที่มาบตาพุด 7.5 ล้านตันต่อปี รวมเป็น 19 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพียงพอรองรับตลาดอาเซียนได้อยู่แล้ว

สำหรับศักยภาพของไทยในการเป็นฮับแอลเอ็นจีนั้น อยู่ที่ภูมิศาสตร์ของไทยที่อยู่จุดตรงกลางของอาเซียน ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์ โดยรัฐบาลมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางอากาศ และทางน้ำที่สามารถขนส่งก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพกระจายทั่วถึงทุกประเทศในอาเซียน ดังนั้นไทยจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นฮับอาเซียนแอลเอ็นจีแน่นอน

ปัจจุบันปตท.ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด ภายใต้ชื่อ “Map Ta Phut Air Products Company Limited  เพื่อจำหน่ายก๊าซให้อุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อ จากที่ปตท.จำหน่ายก๊าซฯผ่านแนวท่อให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงานที่อยู่แนวท่อ และการเป็นฮับแอลเอ็นจีก็จะเป็นโอกาสที่ดีต่อปตท.ที่จะทำให้สามารถขยายตลาดในภูมิภาคได้มากขึ้น

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB