ดูหนังออนไลน์
Economics

จับตา!! ธปท.จ่อออกมาตรการ ‘DSR’ คุมเข้มปล่อยกู้

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” เผย “ธปท.” จ่อออกมาตรการ “DSR” คุมปล่อยกู้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน


บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ระบุว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เน้นผู้กู้ที่รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน ในการอนุมัติสินเชื่อก้อนใหม่หรือให้วงเงินเพิ่มเติม หลังจากที่รวมภาระของสินเชื่อก้อนใหม่แล้ว สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) ของลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ควรสูงกว่าระดับ 70%

จากเงื่อนไขการปล่อยกู้ที่เข้มงวดขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จะอยู่ในกรอบประมาณ 1-20% ของยอดสินเชื่อรายย่อยปล่อยใหม่รวมของธนาคารพาณิชย์และบริษัทลูกแต่ละแห่ง โดยระดับของผลกระทบจะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างของฐานลูกค้า และการกระจุกตัวของพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

สำหรับผลกระทบต่อภาพรวมสินเชื่อรายย่อยทั้งระบบ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า อัตราการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยทั้งระบบในปีนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 0.5% ซึ่งอาจกดดันให้ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยซึ่งเคยคาดการณ์ไว้ที่ 6.5% มีโอกาสชะลอลงมาอยู่ที่ 6.0%

ในระยะข้างหน้า จุดที่ต้องจับตาคือ มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อโดยพิจารณาภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) ที่อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดนิยาม/ประเภทของรายได้ หากมาตรฐานกลางสำหรับการคำนวณสัดส่วน DSR มีความเข้มงวดมากขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อก้อนใหม่ของสถาบันการเงินให้แก่ผู้กู้รายย่อยที่มีภาระหนี้บางส่วนอยู่ก่อนแล้วได้ในอนาคต

The Bangkok Insight Editorial Team