Politics

โพลยี้พฤติกรรม ‘ส.ส.’ ปรี๊ดใส่ตำรวจ จี้ ‘บิ๊กพปชร.’ ขอโทษ!!

ผลสำรวจ 98.65% ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรม “ส.ส.พลังประชารัฐ” ปรี๊ดแตกใส่ตำรวจ จี้ผู้ใหญ่ในพรรคขอโทษประชาชน-สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พฤติกรรม ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ กับ ตำรวจภูเก็ต กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในโลกโซเชียล จำนวนทั้งสิ้น 10,401 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมการวิจัยเชิงสำรวจในโลกออนไลน์แบบ Real-time Poll ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 พบว่า

เมื่อถามถึง ความเห็นของประชาชนในสังคมออนไลน์หลังทราบข่าว ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ที่พูดจาตำหนิ ตำรวจภูเก็ตที่ไม่มาดูแล ส.ส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 98.65% ไม่เห็นด้วยกับ ส.ส. ในขณะที่เพียง 1.35% เห็นด้วย ในทางตรงกันข้ามประชาชนในโลกโซเชียลส่วนใหญ่หรือ 97.84% ชื่นชมตำรวจ มีเพียง 2.16% ที่ไม่ชื่นชมตำรวจ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือ 98.50% ระบุ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของ ส.ส. ในขณะที่ 1.50% ระบุไม่มีปัญหา และที่น่าพิจารณาคือ เกินครึ่งหรือ 50.27% ระบุ ความรับผิดชอบของ ส.ส. คือ ควรขอโทษตำรวจภูเก็ต แบบไทย ๆ ที่ ส.ส.ขอให้ตำรวจขอโทษ ส.ส. แบบไทย ๆ เช่นกัน ในขณะที่ 48.53% ระบุควรลาออก และ 1.20% ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ 95.74% ระบุ ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐคือ ควรขอโทษประชาชนและสังคม ในขณะที่เพียง 4.26% ระบุไม่ควร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team