Business

‘หม่อมเต่า’ หารือสกพอ. พัฒนาแรงงานตามความต้องการ ‘อีอีซี’

วันนี้ (19 ส.ค.) ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสกพอ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้หารือถึง ความร่วมมือการจัดหลักสูตรด้านการศึกษา แนวทางพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  รวมทั้งความร่วมมือ การเตรียมแรงงานจากกลุ่มบัณฑิตจบการศึกษาในอนาคต การพัฒนาทักษะแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการ รองรับสำหรับอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotic) อุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ เป็นต้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team