World News

นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันคาด ‘เศรษฐกิจสหรัฐ’ ถดถอยใน 2 ปี

ผลสำรวจความคิดเห็นชี้ นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันจำนวนมากคาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายในเวลา 2 ปีข้างหน้า แต่จะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ จากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นเอบีอี)เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุด ที่แสดงให้เห็นว่า มีนักเศรษฐศาสตร์เพียง 2% จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 226 คน ที่เชื่อว่า ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในปีนี้ น้อยลงกว่าการสำรวจความเห็นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 10% อย่างมาก

อย่างไรก็ดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นในปี 2563  หรือ 2564 โดย 38% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า การหดตัวจะเกิดขึ้นในปีหน้า และ 34% ประเมินว่า จะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นในปีถัดไป ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าการสำรวจครั้งก่อน

การสำรวจครั้งนี้ ยังพบว่า 46% ของผู้ตอบแบบถามเชื่อว่า ในปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อยอีก 1 ครั้ง และราว 1 ใน 3 เห็นว่า เฟดจะคงนโยบายในปัจจุบันเอาไว้ มีเพียง 2.25% ที่เชื่อว่า เฟดจะใช้นโยบายในด้านสูงสุดของช่วงนโยบายที่กำหนดไว้

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI