General

‘บินไทย’ เลื่อน 4 ไฟลท์ญี่ปุ่นหนี ‘พายุกรอซา’ เส้นทาง ‘ฮ่องกง’ เปิดบินปกติแล้ว

“การบินไทย” เลื่อนตารางบินญี่ปุ่น 4 ไฟลท์หนี “พายุกรอซา” ด้านเส้นทาง “ฮ่องกง” กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว ล่าสุดไม่เหลือผู้โดยสารตกค้าง

เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นกรอซาหรือพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 10 เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความปลอดภัยในการทำการบินอย่างสูงสุด บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินเที่ยวบินไปยังเมืองนาโกยา โอซากา และฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

  1. เที่ยวบินที่ TG 644 กรุงเทพฯ-นาโกยา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 00.05 น. ถึงท่าอากาศยานนาโกยา เวลา 08.00 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทจะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
  2. เที่ยวบินที่ TG 646 กรุงเทพฯ -นาโกยา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 10.45 น. ถึงท่าอากาศยานนาโกยา เวลา 18.40 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทจะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
  3. เที่ยวบินที่ TG 672 กรุงเทพฯ – โอซากา ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 08.25น. ถึงท่าอากาศยานโอซากาเวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทจะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น.
  4. เที่ยวบินที่ TG 686 กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ ของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เดิมออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.50 น. ถึงท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เวลา 17.00 น. (เวลาท้องถิ่น) บริษัทจะแจ้งเวลาทำการบินใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 อย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น
สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงสถานการณ์การทำการบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกงว่า เมื่อวานนี้ (14 ส.ค.) ศาลฮ่องกงมีคำสั่งให้ท่าอากาศยานฮ่องกงเป็นเขตคุ้มครองชั่วคราว ทำให้กลุ่มผู้ประท้วงไม่สามารถเข้าชุมนุมในเขตท่าอากาศยาน และไม่ขัดขวางการรับ – ส่ง ผู้โดยสาร ซึ่งการบินไทยสามารถขนส่งผู้โดยสารการบินไทย รวมทั้งคนไทยที่ตกค้างจากสายการบินอื่น ดังนี้

  • ทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง จำนวน 5 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบิน TG600/628/606/638/602 ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีผู้โดยสารเดินทางออกไปจากกรุงเทพฯ รวม 1,420 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีทารก 1 คน
  • ทำการบินเส้นทางฮ่องกง – กรุงเทพฯ จำนวน 5 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบิน TG603/601/629/607/639 ของวันที่ 14 สิงหาคม 2562มีผู้โดยสารเดินทางกลับรวม 1,380 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีทารก 6 คน

ในวันนี้ (15 ส.ค.) ผู้จัดการบริการสนามบินฮ่องกง ได้รายงานเข้ามายังบริษัทว่า สถานการณ์ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง ไม่มีความตึงเครียด แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ภายใต้คำสั่งคุ้มครองของศาล อีกทั้งได้มีการจำกัดการเข้า – ออก โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้มีบัตรผ่านที่ได้รับอนุมัติ และผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเดินทาง เข้ามาในบริเวณอาคารผู้โดยสารได้

ส่วนเที่ยวบินของการบินไทยในช่วงเช้าเที่ยวบินที่ TG603 สามารถทำการบินได้ตามตารางการบินปกติ คือ ออกจากท่าอากาศยานฮ่องกง เวลา 07.44 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 09.25 น. รวมทั้งสามารถรับผู้โดยสารได้ครบทุกคน จำนวน 289 คน ตามที่ได้สำรองที่นั่งไว้ โดยไม่เหลือผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทาง ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกงที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE