Sme

ดีไอทีพี ดัน ‘เอสเอ็มอีภูมิภาค’ โกอินเตอร์ ปั้น 50 ‘นักส่งออกหน้าใหม่’

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กางแผนผลักดันผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค ก้าวสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ เร่งเฟ้นหานักส่งออกหน้าใหม่จากโครงการ ต้นกล้า ทู โกล ปี 2562 พร้อมเปิดตัวผลผลิตจากโครงการกว่า 50 ธุรกิจที่มีความพร้อมในการส่งออก

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นยกระดับบริการภาครัฐด้วยนโยบาย “Sharing Economy” หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับทั่วประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการผลักดันผู้ประกอบการจากท้องถิ่นไปสู่ระดับโลก ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่จัดให้กับผู้ประกอบการ ได้รับการอบรมความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศและนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างเจาะลึก ทำให้ผู้ประกอบการได้รับแรงบันดาลใจ ได้เรียนรู้ด้านการส่งออก การวางแผนธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

 

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) กล่าวเพิ่มเติมว่า  NEA ได้จัดโครงการ ต้นกล้า ทู โกล ประจำปี 2562 ใน 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี, ภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี และ ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 ระยะ ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ ไปจนถึงการที่ผู้ประกอบการสามารถนำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ไปบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้น

ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ธุรกิจ อาทิ กลุ่มเครื่องสำอาง แฟชั่นและสิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ หัตถกรรม ฯลฯ มีความพร้อมในการส่งเพิ่มมากขึ้น โดยยังสามารถนำแผนการตลาด และแผนกลยุทธ์ไปบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการบริการได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า รวมถึงกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้ากับบริษัทผู้ซื้อผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด, บริษัท จิวเวลรี่ พลาเน็ท และบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางการค้าและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากโครงการ ไปใช้ในการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ การเจรจาการค้ากับกลุ่มผู้นำต่างๆ ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคต ธุรกิจเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในตลาดการค้าระดับสากล และยังสามารถพัฒนาไปสู่ผู้ส่งออกรายใหญ่ได้ในอนาคตต่อไป

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT