ดูหนังออนไลน์
Business

‘สรรเสริญ’ พร้อมผลักดัน 10 นโยบายเร่งด่วน หลังนั่งผู้ช่วย ‘จุรินทร์’

“สรรเสริญ”  เตรียมช่วยผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกร เร่งรัดการส่งออก เจรจาความตกลงการค้าค้างท่อ และหนุนเศรษฐกิจสมัยใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วน 10 เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังครม. ตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อข้าราชการการเมืองและกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอมา โดย ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

ในเรื่องนี้ ดร.สรรเสริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เผยว่า จะช่วยงาน ตามนโยบาย 10 เรื่อง ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือ

  1. ผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
  2. เน้นการดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค
  3. เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ
  4. เร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ยังค้างท่อ
  5. เดินหน้าระบบ e-filing เพื่อให้การจดทะเบียนและการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว
  6. เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
  7. ผลักดันเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น ดิจิทัล, ไบโอ อีโคโนมี, กรีน อีโคโนมี, แชร์ริ่ง อีโคโนมี, ครีเอทีฟ อีโคโนมี และการค้าออนไลน์
  8. ผลักดันร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) ให้เป็นสมาร์ทโชห่วย
  9. มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เช่น ร้านอาหาร สปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ภาพยนตร์ เพื่อผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศ
  10. ใช้กลไกการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมผู้บริหารกระทรวง การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.พาณิชย์) เป็นต้น ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เดินหน้า

ดร.สรรเสริญ จะเริ่มช่วยงานทันที โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกร การดูแลราคาสินค้าและบริการให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการผ่านกลไกต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ กรอ.พาณิชย์ ที่จะมีระบบการติดตามสถานการณ์การค้าไทย รวมถึงวิกฤติจากสงครามการค้าโลก และสงครามการเงินโลก

นอกจากนี้ ยังจะเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงการค้าอยู่ซึ่งเริ่มขับเคลื่อนแล้ว เช่น การประชุมรัฐมนตรีมนตรี ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศคือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่กรุงปักกิ่ง จีนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายจุรินทร์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานที่ประชุม สามารถผลักดันให้ที่ประชุมตัดสินใจระดับนโยบายได้ 3-4 เรื่อง

ดร.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า การช่วยงานเรื่องเศรษฐกิจสมัยใหม่และการค้าออนไลน์ คือนโยบาย ที่นายจุรินทร์ให้ความสำคัญเช่นกัน

ทั้งนี้ ดร.สรรเสริญ จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของธนาคารโลกประจำกระทรวงการคลัง เข้าสู่การเมืองสังกัดพรรค ปชป. ในปี 2544 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 3 สมัย

งานด้านการเมืองเคยเป็นรองโฆษกพรรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (เงา) รองหัวหน้าพรรค รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

The Bangkok Insight Editorial Team