ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ภูมิธรรม’ แนะ ‘บิ๊กแดง’ คิดบวก! ลั่นคนไทยรักชาติ-สถาบัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย สมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ระว่า การโฆษณาชวนเชื่อของพรรคการเมืองบางพรรคและคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยว่า ฟังความคิดเห็นท่าน ผบ.ทบ.แล้วมีความกังวลใจอยากแสดงความเห็นในเรื่องที่ท่านได้กล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นในการมองปัญหาโดยหวังว่าจะเป็นอีกส่วนที่ช่วยไม่ให้วิธีการมองปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็น หัวใจของการแก้ไขความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม คือ การคิดบวกหลีกเลี่ยงการพูดและการกระทำที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจหรือความแตกแยก ไม่อยากเห็นเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้รับผิดชอบฝ่าย ความมั่นคง มองมิติเรื่องความมั่นคงในมุมมองแบบเก่า

ทั้งนี้ เชื่อมั่นคนไทยทุกคนหรือทุกฝ่ายต่างมีความรักและความปรารถนาดีต่อประเทศและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน เราต่างปรารถนาอยากเห็น ประเทศเจริญก้าวหน้า อยากเห็นชีวิตของประชาชนได้รับการดูแลทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและเราอยากเห็นสิทธิเสรีภาพของพวกเราทุกคนได้รับการคุ้มครองและดูแล เราอยากเห็นประเทศเรามีหลักนิติรัฐ นิติธรรม ที่เคร่งครัดและได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมาและมีความเที่ยงธรรม เราล้วนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดียิ่งๆขึ้น และอยากเห็นการปฏิรูปในทุกๆหลากหลายมิติ เราอยากเห็นการปฏิรูป กองทัพที่เป็นกองทัพที่ไม่ต้องใหญ่โต เทอะทะ แต่เป็นกองทัพที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคล่องตัว

“ถ้าเรามองพลังของคนรุ่นใหม่ๆอย่างเข้าใจ จะยิ่งทำให้เราสามารถนำพลังด้านบวกของกลุ่มคนเหล่านี้มาเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสังคมได้ดีขึ้น คนหนุ่มสาวคือพลังแห่งอนาคต พลังของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของทุกสังคม อย่าทำให้ความเข้าใจต่อกลุ่มคนเหล่านี้ที่ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงเกิดขึ้นเพราะจะกลายเป็นการเดินนโยบายที่ผิดพลาดทำให้พลังที่ควรส่งเสริมสังคมกลายเป็นพลังที่ลดทอนศักยภาพของสังคม หันหน้ามาร่วมมือกัน คิดบวก คิดเพื่อประเทศ คิดเพื่อประชาชน มุ่งหวัง ที่จะแสวงหาความร่วมมือมากกว่าทำลายกัน แล้วความเชื่อมั่นจะกลับคืนมาสู่สังคมไทย ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อีกไกล” นายภูมิธรรม กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team